Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler

Ders Kodu: 
PHAR 526
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu programın amacı öğrencilere yeni dozaj şekilleri ve ilac taşıyıcı sistemler konusunda temel bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Yeni ve modern İlaç taşıyıcı sistemlerde taşıyıcı olarak kullanılan kullanılan materyellerin, biyometaryellerin tanıtılması vetasarımının tartışılması : Mikropartiküler sistemler , Lipozom kompozisyonu, Transdermal İlaç taşıyıcı sistemle, İyontoforez uygulamaları, Peptit, protein ve gen taşıyıcı sistemler, infüzyon pompaları, İmplant ilaç taşyıcı sistemler, İnhaler taşyıcı sistemler, Mikroiğne ve mikroçip teknolojiler 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari