• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 572
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bitkisel ilaç materyalinin tanımı, endüstriyel uygulamalarda bitki kültürünün önemi, bitkisel ürünler, standardizasyon, kalite analizi, bitmiş ürün analizi, ruhsatlandırma
Dersin İçeriği: 

Bir bitkisel ürünün piyasada pazarlanmadan incelenmesi gereken tüm basamakları içerir:

-Bitkisel droğun elde edilmesi

-Ham madde analizi

-Üretim işlemleri sırasındaki uygulamalar

-Bitmiş ürün analizi

-Ruhsatlandırma

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bitkisel ürün

2,4,5,7,8,10

1,2,3,4

A, G, H

2) Başlangıç materyaline uygulananan yöntemler

2,4,5,7,8,10

1,2,3,4

A, G, H

3) Üretim işlemleri

2,4,5,7,8,10

1,2,3,4

A, G, H

4) Bitmiş ürün analizi

2,4,5,7,8,10

1,2,3,4

A, G, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Bitkisel ilaç materyali tanımı

Ders notu

2

Bitkisel ilaç materyalinin toplanması, kurutulması ve saklama işlemleri

Ders notu

3

Endüstriyel uygulamalarda bitki kültürünün önemi

Ders notu

4

Bitkisel ilaç materyallerinin özellikleri ve bunların yer aldığı Farmakope ve monograflar

Ders notu

5

Standardizasyon ve kalite kontrolünde uygulanacak yöntemler

Ders notu

6

Başlangıç materyalinin kalite analizi

Ders notu

7

Bitkisel ürün üretim işlemleri

Ders notu

8

Bitkisel ürüne uygulanan bitmiş ürün işlemleri

Ders notu

9

Bitkisel ilaçlar için CTD (Ortak Teknik Doküman)

Ders notu

10

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü “Ara Ürün Komisyonu” “Başvuru Dosyası”nda Bulunması Gereken Bilgiler

Ders notu

11

Ogrenci sunumlari

Bilimsel makaleler

12

Ogrenci sunumlari

Bilimsel makaleler

13

Ogrenci sunumlari

Bilimsel makaleler

14

Ogrenci sunumlari

Bilimsel makaleler

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders notlari

Diğer Kaynaklar

İnternet (google scholar, PubMEd, web of Science)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders notları

Ödevler

Paylaşılır.

Sınavlar

Paylaşılmaz.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

-

-

Kısa Sınav (ödev)

1

100

Uygulama

-

-

Uygulama sınav

-

-

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

PÇ.1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

X

 

PÇ.2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

X

PÇ.3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

X

 

PÇ.4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

 

 

X

PÇ.5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

 

X

PÇ.6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

X

 

 

 

 

PÇ.7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

X

PÇ.8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

X

PÇ.9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

X

 

 

 

 

P.10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

-

-

-

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

-

-

-

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

-

-

-

Lab. Ara sınav

-

-

-

Lab. Final

-

-

-

Ödev

1

10

10

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

72

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3