• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 118
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Eczacılık mesleğinin çok boyutlu çalışma imkanı olduğu için eczane,endüstri,hastane,depo ve Üniversitelerde çalışacak olan eczacıların yönetim becerilerini geliştirmelerine destek vermenin yanısıra, hasta ve takım arkadaşları ile etkin iletişim kurma becerilerini kazanmalar, etkin zaman kullanımı yanısıra ,stres yönetimlerini yapabilmelerine katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca değişimin vazgeçilmez olduğu dönemimizde sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusnda çalışma becerilerine katkıda bulunulmaktadır. Satış-pazarlama,toplantı yönetimi gibi mesleklerini destekleyizi bilgiler yanısıra iş hayatına adım atmalarında destek olacak mulakat teknikleri konusunda da bilgi verilmektedir.
Dersin İçeriği: 

Teorik Kısım

Eczane, Hastane ve Endüstri’de Yönetim Becerileri hakkınd a bilgi verilmektedir. Ayrıca gerek hasta-eczacı, gerekse yönetici veya takım arkadaşları ile aralarında etkin iletişimi sağlanması, Takım üyeleriyle üretken çalışma yapılabilmesi, Meslek hayatında çok büyük önemi olan zaman ve stres yönetimi,motivasyon konuları detaylı incelenmektedir. Verimli toplantı yapılmasının iş hayatındaki önemli bölümü ele alınarak, toplantı yönetimi işlenmektedir. Bunun yanısıra günümüzün değişim çağı olmasından dolayı değişim ve sürdürülebilirlik konuları detaylı incelenmekte, ilk defa 4 nesilin birarada çalışmasının getirdiği avantaj ve dezavantajlarının yanısıra, nesillerarası uyum ele alınmaktadır. Eczane ve endüstri eczacısı için bilinmesinin büyük önemi olduğu düşünülen hizmet satış ve pazarlama konusu incelenmekte, yönetimde duygusal zekanın önemi detaylandırılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon,6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Takım arkadaşları ve özellikle hastayla ETKİN İLETİŞİMİN önemi vurgulanmakta, etkin iletişim becerileri erilmektedir

3,5,9,10

1,2,3,4,6

A,B,C,G

2) Değişim çağıa adaptasyon ve bir yönetici olarak uygulaması gereken davranış biçimlerinin yanısıra dünyamızın yaşam süresinin uzaması için gereken SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK çalışmalarına katkıda bulunabilme becerilerinin sağlanması

1,2,4,11

1,2,3,4,6

A,B,C,G

3) Meslek hayatında son derece gerekli olan zaman ve stres yönetiminin yanısıra ekip çalışmalarının verimliliği, çalışma hayatında duygusal zekanın önemi işlenerek verimli çalışmaya destek olacak konular işlenmektedir

1

1,2,3,4,6

A,B,C,G

4) Yöneticiliğin yetersiz kaldığı çağımızda YÖNETİCİ LİDER olunabilmesi, liderlik özelliklerinin öğretilerek durumsal lider davranış biçimlerinin kazanılması sağlanmaktadır

6,8,12,13

1,2,3,4,6

A,B,C,G

 

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Eczane-Hastane-Endüstri-Depo ve Üniversitede çalışan bir eczacı olarak yönetim becerileri

 

 

2

Etkin İletişim

 

 

3

Etkin Takım

 

 

4

Zaman Yönetimi

 

 

5

Stres Yönetimi

 

 

6

Değişim ve Sürdürülebilirlik

 

 

7

Yönetici Liderlik

 

 

8

Hizmette Satış-Pazarlama

 

 

9

Duygusal Zeka

 

 

10

Motivasyon

 

 

11

Toplantı Yönetimi

 

 

12

Mülakat Teknikleri

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

ÖĞRETMENİN HAZIRLADIĞI NOTLARDIR

Diğer Kaynaklar

“Managing&Leading 44 Lessons Learned for Pharmacist”, Paul W.Bush&Stuart G.Walesh, ASHP, 2008; “İletişimin ABC’si”, Prof.Dr.Ünsal Oskay, DER Yayınları, 2011; “İletişim Becerileri”, Nancy Kesserling Ray, Jude Londis, Kay Davis (Çeviren:Özgür “Gelbal),HYB Yayıncılık, 2010; “Ekip Çalışması ve Liderlik”, Prof.Dr.Acar Baltaş, Remzi Kitabevi, 2005; “Zaman Yönetimi”, Prof.Dr.Zeyyat Sabuncuoğlu, Bnb.Muammer Paşa, Ezgi Kitabevi, 2002; “Stres ve Başa Çıkma Yolları”, Psikolog Dr.Acar Baltaş,Psikolog Dr.Zuhal Baltaş, Remzi Kitabevi, 1998; “Beyond Change Management: How to Achieve Breakthrough Results Through Conscious Change Leadership, Second Edition”, Dean Anderson, Linda Ackerman Anderson, Pfeiffer, 2010; “Çağdaş Stratejik Yönetim”, Refika Bakoğlu, Beta Yayınları, 2010; “Leadership in Organizations 7/E”, Gary A.Yukl, Prentice Hall, 2008; “İşletme Yöneticiliği”, Tamer Koçel, Beta Yayınları, 2003; “Modern İşletmecilik”, İsmet Mucuk, Türkmen Kitabevi (14.baskı); Manager’s Emotional Intelligence, Their Perceived Use of Directive and Supportive Leader Behaviors and Resultant Employee Satisfaction, Journal of Business Administration Research”, John Benson, 2012; “Etkili Motivasyon”, John Adair (Çeviren: Salih Uyan), Babıali Kültür Yayıncılık,3.baskı; “Toplantı Yönetimi-Yöneticinin El Kitabı”, Yrd.Doç.Dr.Sadık Kartal, Maya Akademi,2009; “Toplantı Yönetimi”, Kate Keenan (Çeviren: Yelda Soykan), Remzi Kitabevi, 1997; “Human Resource Management 13thEdition”, Robert L.Mathis, John H.Jackson, South-Western Cengage Learning, 2010.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Elden öğrenciye ders notları verilmektedir, ineraktif çalışmalarda çeşitli testler ve videolar kullanılmaktadır

Ödevler

 

Sınavlar

Ara sınav 1 adet-final sınavı 1

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav

1

40

 

Kısa Sınav

1

60

 

Uygulama

   

 

Uygulama sınav

 

 

 

Toplam

 2

100

 

Finalin Başarıya Oranı

 

60

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

 

Toplam

 

100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu/ Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

   

x

     

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

   

X

     

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

       

x

 

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

     

x

   

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

           

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

x

         

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

           

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

x

       

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

       

x

 

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

       

x

 

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

       

x

 

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

     

x

   

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

 

x

       

14

Doğalveyasentetikkaynaklardanilaçtasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizivevücuttakimetabolizmasıylailgilisüreçleribilirveyönetir.

           
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

10

10

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

16

   

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

16

   

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

78

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3.12

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3