• Türkçe
  • English

Öğrenci Dilekçe Formu (Genel) için tıklayınız

Ders programı değişikliği talebi dilekçesi için tıklayınız

Dersten çekilme (Withdrawal) talebi dilekçesi için tıklayınız

Ek ders talep dilekçesi için tıklayınız

Kayıt dondurma talebi dilekçesi için tıklayınız

Mazeret sınavı talebi dilekçesi için tıklayınız

Mezuniyet projesi dilekçesi için tıklayınız

Nota itiraz (sınav kağıdının incelenmesi talebi) dilekçesi için tıklayınız

Öğrenci asistanlığı başvuru dilekçesi için tıklayınız

Sınav tarihi itiraz dilekçesi için tıklayınız

Tek ders sınavı başvuru dilekçesi için tıklayınız

Yaz okulunda ders alma başvuru dilekçesi için tıklayınız