• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 235
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
5
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
İnsan organizmasında bulunan biyomolekülleri, bunların metabolizmalarını, enerji üretimini, bu metabolizmaları kontrol eden sistemlerarası bağlantıları öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Biyomoleküllerin tanımı, enzimatik reaksiyonların prensipleri, karbohidrat, protein, lipit metabolizmaları ve bu metabolizmalar sırasında enerji salıverilmesi, biyokimyasal süreçlerin hormonlarla düzenlenmesi, vitaminler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Biyomoleküllerin yapılarını öğretir

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

2) Metabolik reaksiyonların enzimatik prensiplerini anlatır

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

3) Enerji üretimini betimler

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

4) Karbohidratlar, proteinler ve lipitlerle ilgili metabollik süreçleri  anlatır

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

5) Hormonların metabolik süreçler üzerindeki düzenleyici rollerini açıklar

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

6) Vitaminlerin işlevlerini anlatır

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

7) Sinyal iletimi mekanizmasını öğretir

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

 
 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Biyokimyada Temel Konular

 

 
               Ders Notları

2

Biyomoleküller-I

 

 Ders Notları

3

Biyomoleküller-II

 

 Ders Notları

4

Protein yapısı

 

 Ders Notları

5

Enzimler :  Enzimatik reaksiyonların prensipleri, enzim sınıflarının  işlevleri

 

 Ders Notları

6

Karbohidrat metabolizması 1:  Sindirim ve emilme, katabolik süreçlerle enerji üretimi arasındaki bağlantı, glikoliz,glukoneojenez

 

 Ders Notları

7

Karbonhidrat metabolizması 2: Pentoz fosfat yolağı, , Sitrik acid döngüsü, oksidatif fosforilasyon, Glikojen sentezi, glikojen yıkımı

 

 Ders Notları

8

Lipid Metabolizması 1: Lipidlerin sindirimi, yağ asitleri ve kolesterolün emilimi, beta oksidasyon, keton cisimleri, kolesterolün değerlendirilmesi

 

 Ders Notları

9

Lipid Metabolizması 2: yağ asidi biyosentezi, fosfolipit türevleri, kolesterol biyosentezi, lipoproteinler

 

 Ders Notları

10

Azot Metabolizması : Proteinlerin sindirimi ve emilimi, proteinlerin yıkımı ve üre döngüsü

 

 Ders Notları

11

Nükleik asit Metabolizması

 

 Ders Notları

12

Vitaminler:  Yağda ve suda çözünen vitaminler, yapıları ve işlevleri, vitamin eksikliklerinde görülen patolojik durumlar

 

 Ders Notları

13

Hormonlar ve sinyal iletimi ve metabolik regülasyon

 

 Ders Notları

14

Biyokimyada tartışma konuları

 

 Ders Notları
 

Kaynaklar

Ders Kitabı

1.Harper’s Illustrated Bichemistry,R.K.Murray, D.A.Bender, K.M.Botham, V.W.Rodwell, P.A. Weil,McGrawHill, 2009

2.Lippincot’s Illustrated Reviews, Biochemistry, P.C. Champ, R.A.Harvey, D,R, Ferrier, LWW, 2008

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders Notları

Ödevler

Yok

Sınavlar

Bir arasınav, final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

90

Derse Katılım

1

10

Toplam

 

100

Final (Bütünleme) sınavının başarıya katkısı

 

60

Yarıyıl içi başarının başarıya katkısı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

x  

 

   

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

  x

 

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

   

x

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

x  

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

   

x

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

x  

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

    x  

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

    x  

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

x      

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

  x  

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

5

5

Final

1

10 10

Toplam İş Yükü

 

  111

Toplam İş Yükü / 25 (s)

    4,2

Dersin AKTS Kredisi

    4