• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 555
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dünya genelinde günümüzde de geniş ölçüde uygulanmaya devam edilen bazı geleneksel tedavi sistemleri, geleneksel Çin tababeti, Japonya’da Kampo, Ayurvedik Tıp, Unani Tıp, vd. günümüze uygulanışları, aromaterapi, homeopati, Naturopati vb. teknikleri temel prensipleri ve uygulama alanları.
Dersin İçeriği: 

Geleneksel Çin, Japon, Hint ve Unani tedavi sistemleri; aromaterapi, homeopati, naturopati, diğer tamamlatıcı ve alternatif tedavi sistemleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Geleneksel tedavi sistemlerinin  temel prensipleri ve kavramları öğrenir.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

2) Geleneksel Çin Tıbbı hakkında temel bilgi sahibi olur.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

3) Geleneksel Japon Tıbbı hakkında temel bilgi sahibi olur.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

4) Geleneksel Hint Tıbbı hakkında temel bilgi sahibi olur.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

5) Aromaterapi ve uygulamaları hakkında temel bilgi sahibi olur.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

6) Homeopati ve uygulamaları hakkında temel bilgi sahibi olur.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Konular

Ön Hazırlık

Gelenek Konsepti ve Tedavideki Yeri

 

 Tamamlayıcı Tıp

 

Tarih Öncesi Tedavi - I

 

Tarih Öncesi Tedavi - II

 

Geleneksel Tedavi Sistemleri

 

Ayurveda - I

 

Ayurveda - II

 

Aromaterapi - I

 

Aromaterapi - II

 

Homeopati - I

 

Homeopati - II

 

Gelenkesel Çin Tıbbı’na Giriş

 

Diğer Alternatif Tedavi Yöntemleri

 

Tamamlayıcı Tıpta Gelecek Yönelimleri

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Lecture Notes (2019)

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Tüm ders konuları teorik derslerde ilgili konuların renkli görsellleri üzerinde anlatılmaktadır.  

Ödevler

Öğrenciler verilen konularda sunum hazırlayarak katılanlara bilgi aktarır.

Sınavlar

Teorik derslerin sınavları test usulü yapılmaktadır.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Sunum değerlendirme

1

50

Ara sınav

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

       

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

       

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

     

X

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

X

     

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

     

X

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

X

     

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

       

X

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

     

X

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

X

     

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

     

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

3

3

Final

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

76

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3