• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 213
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
6
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
PHAR 114 Organik Kimya I’in devamı niteliğindeki bu dersin amacı öğrencilerin organik fonksiyonel grupların okunuşları, sentezleri ve reaksiyonları ile beraber çeşitli fizikokimyasal özelliklerini öğrenerek biyolojik reaksiyonların temelini daha iyi kavramlarını sağlamaktır
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım

Benzen kimyası: Elektrofilik Aromatik Sübstitüsyon; Alkoller ve Fenoller; Eterler ve Epoksitler; Tiyoller ve Sülfitler; Karbonil Bileşikleri; Karboksilik asitler ve Nitriller; Karboksilik asit Türevleri; Aminler; Biyomoleküller: Karbonhidratlar; Biyomoleküller: Amino asitler; Biyomoleküller: Lipitler; Heterosiklik bileşikler ve Nükleik asitler

     b)  Laboratuvar uygulamaları

Laboratuvar güvenliği demonstrasyonu; Temel organik kimya teknikleri demonstrasyonu; Cam eşyalar demonstrasyonu; Verim hesabı demonstrasyonu; İnce tabaka kromatografisi demonstrasyonu; Iyodoform ve Dermatol sentezi; Aspirin sentezi; Asetofenon sentezi; Asetanilit sentezi; Benzoin sentezi; Benzil sentezi; Difenilhidantoin sentezi; Benzoik asit ve benzil alkol sentezi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bileşikleri  IUPAC sistemine göre adlandırabilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

2) Bileşiklerin sentezini bilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

3) Bileşiklerin reaksiyonlarını bilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

4) Bileşiklerin fizikokimyasal özelliklerini bilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

5) Bileşikleri laboratuvarda sentezleyebilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

6) Bileşiklerin reaksiyon ortamından izolasyonunu gerçekleştirebilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

7) Bileşiklerin izole edildikten sonra saflaştırılmasını sağlayabilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

8) Bileşiklerin saflığını ince tabaka kromatografisi ve erime derecesi tayini gibi metotlarla analiz edebilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

9) Saflaştırma sonrasında elde edilen bileşiklerin yüzde verimlerini hesaplayabilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Benzen kimyası: Elektrofilik Aromatik Sübstitüsyon

Laboratuvar güvenliği; Temel organik kimya teknikleri; Cam eşyalar demonstrasyonu

 

2

Alkoller ve Fenoller

Verim hesabı; İnce tabaka kromatografisi demonstrasyonu

 

3

Eterler ve Epoksitler

Iyodoform ve Dermatol sentezi

 

4

Tiyoller ve Sülfitler

Aspirin sentezi

 

5

Karbonil Bileşikleri

Asetofenon sentezi

 

6

Karboksilik asitler ve Nitriller

Asetanilit sentezi

 

7

Karboksilik asit Türevleri

Arasınav

 

8

Aminler

Benzoin sentezi

 

9

Arasınav I

Difenilhidantoin sentezi

 

10

Biyomoleküller: Karbonhidratlar

Benzil sentezi

 

11

Biyomoleküller: Amino asitler

Benzoik asit ve benzil alkol sentezi

 

12

Biyomoleküller: Lipitler

Problem çözümü

 

13

Heterosiklik bileşikler ve Nükleik asitler

Problem çözümü

 

14

Arasınav II

Problem çözümü

 

15

Özet ve Tartışma

Problem çözümü

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Doç. Dr. Esra Önen Bayram ders slaytları

Diğer Kaynaklar

1. John McMurry,Organic Chemistry, 6th Ed, Thomson Brooks/Cole, USA (2004)

2. Solomons G., Fryhe J., Solomons Organic Chemistry, 10th Ed, Wiley, USA (2010)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Coadsys exam, Google Classroom ile paylaşıma dokümanlar

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

60

Kısa Sınav

   

Uygulama

15

20

Uygulama sınav

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

  x  

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

  x  

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar

 

x

     

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

x  

 

   

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

x  

 

   

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

x  

 

   

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

x    

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

  x    

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

x

 

     

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

x

     

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

8

0.5

4

Ara Sınav

2

4

8

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

16

4

64

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

4

0.5

2

Lab. Ara sınav

1

2

2

Lab. Final

1

4

4

Ödev

 

 

 

Final

1

4

4

Toplam İş Yükü

 

 

152

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6