• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 525
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Farmakoepidmiyoloji ve farmakoekonomi alanında temel kavram ve tanımların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Sonuç çalışmaları kapsamında olan ilaç kullanım ve tüketimine ilişkin faktörleri ve politikaları irdelemek ve öğrenmek.
Dersin İçeriği: 

a. Teorik Kısım:

Sağlık politikaları, farmokovilans, ilaç araştırmaları, farmakoekonomi ve farmakoepidemiyoloji çalışmaları

b. Laboratuvar uygulamaları: -

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Farmakoekonomi ve farmakoepidemiyoloji tanımlamalarını yapar

2, 3

1,2,3,4,7,8

A,C

2)Güncel sağlık ve ilaç politikalarını açıklar

10

1,2,3,4,7,8

A,B,C,D,E,F,G

3)Farmakoekonomi araştırma metodlarını bilir

6

1,2,3,4,7,8

A,B,C,D,E,F,G

4)Sonuç araştırmaları terimlerini bilir

2, 3

1,2,3,4,7,8

A,B,C,D,E,F,G

5)Sağlık hesaplamalarında direkt ve indirekt maliyetleri açıklayabilir

2, 3

1,2,3,4,7,8

AA,B,C,D,E,F,G

6) Konu ile ilgili makaleleri okur ve anlar

2, 3

1,2,3,4,7,8

A,B,C,D,E,F,G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Yönetsel eczacılık ile ilgili terimlere giriş

 

 

2

Epidemiyoloji nedir? Farmakoepidemiyoloji nedir?

 

Ref 2, Bölüm 1

3

Farmakoepidemiyoloji araştırma metodları

 

Ref 2, Bölüm 2-3

4

Farmakoepidemiyoloji araştırma metodları

 

Ref 2, Bölüm 2-3

5

Farmakovijilans nedir?

 

 

6

Sınıf çalışması (anket hazırlama)

 

 

7

Sağlık ve İlaç Politikaları

 

Ref 6, Bölüm 1

8

Sağlık ekonomisi ve farmakoekonomi prensipleri

 

 

9

Farmakoekonomide maliyet araştırmaları

 

Ref 4

10

SF36, SF12 uygulamaları

 

Ref 4

11

Sağlığa İlişkin Yaşam kalitesi araştırmaları

 

Ref 5

12

Vaka Çalışmaları

 

 

13

Vaka Çalışmaları

 

 

14

Vaka Çözümlemeleri

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Öğretim üyesi ders sunumları

Diğer Kaynaklar

1.         Epidemiology,  L. Gordis, (Yeditepe Knowledge Centre , WA 105 G661e,1996)

2.         Pharmacoepidemiology, 4th Ed. Edited By: Brian L Strom (Yeditepe Knowledge Centre, QZ 42 .P43, 2005)

3.         Pharmacoepidemiology Principles and Practice, Waning Brenda, Montagne Michael (Yeditepe Knowledge Centre , QZ 42 .W247, 2001)

4.         Essentials of Pharmacoeconomics,  Rascati KL.  Lippincott, Williams, & Wilkins. Philadelphia PA; 2009.

5.         Pharmacoeconomics, T.Walley, A.Haycox, A.Poland (Yeditepe Knowledge Centre, QV 736 P537, 2004. )

6.         Principles of Pharmacoeconomics, J.L.Bootman, R.J. Townsend, W.F. McGhan (Yeditepe Knowledge Centre, QV 736 P75 2005)

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Öğretim üyesi ders sunumları

Ödevler

2 defa ev ödevi verilir

Sınavlar

Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Kısa Sınav  (ev çalışması-raporlama)

2

50

Uygulama

   

Uygulama Sınav

   

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

X

 

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

X

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

X

 

 

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

X

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

X

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

X

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

X

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

X

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

5

5

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

 

 

 

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

 

 

 

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

2

5

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

73

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,9

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3