• Türkçe
  • English

Eczacılık Fakültesi Nedir?

Hastalıkların korunması, teşhisi ve tedavisinde kullanılan her türlü ilacın geliştirilmesi, hazırlanması ve hastaya ulaştırılması; hastaların ilaç kullanımı ve ilaca bağlı sorunlar hakkında doğru şekilde bilgilendirilmesi; ilacın analizlerinin yapılması, güvenirliği, etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetine ‘’Eczacılık’’ denir. Eczacılık Fakültesi’nden mezun eczacılık faaliyetlerini yürütmeye yetkili sağlık meslek mensubuna ise ‘’Eczacı’’ denir. Eczacılık Fakültesi, teorik ve pratik dersleri kapsayan, öğrenim süresi 5 yıllık bir lisans programıdır. Eczacılık eğitiminin temelini oluşturan uygulama dersleri, eczacılık fakültesi laboratuvarlarında gerçekleşmektedir. Ayrıca, öğrenciler eğitim süresince tamamlamak zorunda oldukları zorunlu stajları sebebiyle hastane, eczane ve ilaç fabrikalarında staj yapma imkânına da sahiptirler.

Eczacılık Fakültesi Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü ücretleri için bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Eczacılık Okumak

Eczacılık Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Kurumları arasında özel bir yere sahip, marka değeri olan bir kurum olmasının yanı sıra son teknolojik imkânlarla öğrencilerin tam donanımlı olarak mezun olmasını amaçlayan bir fakültedir. Kaliteli akademik kadromuz, laboratuvar olanaklarımız, İngilizce olan eğitim dilimiz, tüm paydaşlar ve özellikle ilaç sektörü ile olan güçlü işbirliğimiz sayesinde öğrencilerimiz fakültemizden eczacılık alanının tüm yetkinliklerine sahip olarak mezun olmaktadır. Öğrenciler, geniş elektronik ve basılı kaynaklara sahip kütüphanesiyle dünya çapında alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları yakından takip edebilmektedirler. Tüm bunların yanında öğrencilere fakültenin işbirliği içerisinde bulunduğu ilaç firmalarında staj yapma ve mezuniyet sonrasında bu firmalarda iş bulma imkânı sunulabilmektedir. ERASMUS+ kapsamındaki işbirlikleri, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı yaygın staj olanakları ve kapsamlı yandal ve çift anadal olanaklarıyla fakültemiz öğrencilerine geniş ve farklı deneyimler kazanabilmeleri için fırsat sunmaktadır. Bu imkanlar doğrultusunda Yeditepe Üniversitesi, Türkiye’deki eczacılık fakülteleri sıralama listesinde üst sıralarda yer almaktadır. Hem ülkemizdeki üniversiteler arasında hem de dünyada seçkin bir yere sahip olan Yeditepe Üniversitesi, öğrenci adayları için doğru tercih yaptıklarından emin olacakları bir eğitim kurumudur.

Eczacılık Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Eczacılar bir ilacın güvenli ve etkili kullanımından sorumlu sağlık çalışanlarıdır. Bu çerçevede ilacın dahil olduğu bir çok alanda eczacının rolü büyüktür. Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra eczacının çalışabileceği birçok istihdam alanı bulunmaktadır. Burada kişi bireysel özelliklerine ve tercihlerine göre bir yol seçebilir.
Eczacılık denince toplumda akla öncelikle eczane eczacılığı gelmektedir ve eczacıların en önemli istihdam alanı birinci basamak sağlık hizmetinin sunulduğu serbest eczanelerdir. Mezun olan öğrenciler bulundukları il ya da ilçede mevzuata (kanun) uygun olarak ihtiyaç olan yerlerde kendi eczanelerini açabileceği gibi hizmet veren eczanelerde yardımcı eczacı veya ikinci eczacı olarak, ayrıca hastane eczanelerinde eczacı olarak çalışabilirler. Bunun dışında eczacılar, ilaç sanayiinde, kozmetik ve tıbbi cihaz firmalarında birçok farklı bölümde öncelikli olarak tercih edilmektedir. Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS) ile ülkemizde klinik eczacılık ve fitofarmasi uzmanlık eğitiminin uygulamaya girmesi ile eczacılar için yeni bir istihdam alanı açılmıştır. Diğer taraftan ecza depolarında ve ayrıca çeşitli kamu kuruluşlarında da iş imkanları mevcuttur. Akademik kariyerlerine devam etmek isteyen mezunlar ise, kariyer hedefleri doğrultusunda tercih edecekleri yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilir, akademisyen olarak çalışma fırsatı bulabilirler.

Misyon Vizyon

Misyon:

Eczacılık Fakültesinin misyonu toplum sağlığını korumak ve bireylerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla güncel ve doğru bilgiyi esas alarak, nitelikli, ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uygun eczacılık eğitimi vermek, evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan üst düzey bilimsel araştırmalar yapmak ve mesleğin tüm uygulama alanlarında özellikle ilaç endüstrisinde liderlik rolü üstlenebilecek nitelikli eczacılar yetiştirmektir.

Vizyon:

  • Eczacının görev aldığı tüm sağlık hizmetlerini ileriye taşımak,
  • İlaç endüstrisinde eczacı istihdamı ile kalifiye iş gücünü arttırmak,
  • Ulusal ve uluslararası ilaç firmalarının tüm birimlerinde üst düzey görev alabilecek lider eczacılar kazandırmak,
  • Farmasötik endüstrisi ile işbirliklerini güçlendirmek,
  • Bireye özgü farmasötik bakım yaklaşımını benimsetmek,
  • Etik değerlere bağlı mezunlarıyla eczacılık mesleğinin toplum nezdindeki saygınlığını ve önemini artırmak,
  • Araştırmacı, yaratıcı, girişimci, özgüveni yüksek lider eczacılar yetiştiren daima fark yaratan ve fark edilen bir Eczacılık fakültesi olmaktır.

Bologna Süreci

Bologna süreci için bu dökümana bakabilirsiniz.

Öğrenci Değişim Programları

Avrupa Birliği`nin organize ettiği ve temel felsefesi “Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri” olarak tanımlanan ERASMUS+ program kapsamında öğrenci değişim programları (Öğrenim Hareketliliği) ve yurtdışında staj imkânı (Staj Hareketliliği) bulunmaktadır. ERASMUS+ Programın amacı ise öğrencilere uluslararası eğitim olanağı sağlamak, kültürel gelişime katkı sağlamak, üniversiteler arasında akademik değişimi desteklemek ve staj gibi alanlarda işbirliğini arttırmak için projeleri geliştirmektir.
Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademik olarak başarılı öğrencilerimizin eğitim hayatlarının bir ya da iki dönemini yurtdışında, fakültemiz ile anlaşma yapılmış üniversitelerde tamamlamaları mümkün olabilir. Bu kapsamda fakültemiz Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 7 farklı eczacılık fakültesi ile ERASMUS+ anlaşması yapmış olup, öğrencilerimizin bu program kapsamında 6 farklı Avrupa Birliği ülkesinde eğitimlerine devam etmelerine olanak sağlayarak hem akademik hem de kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Çift Anadal ve Yan Dal Programları

Çift Anadal Programı
Eczacılık Fakültesi öğrencileri, lisans eğitiminin üçüncü döneminden itibaren aşağıdaki bölümlerde çift anadal programlarına katılabilirler.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Çift Anadal Anlaşmaları 

Çift Anadal Anlaşmaları Tablosu

 

Yan Dal Programı
Eczacılık Fakültesi öğrencileri lisans eğitiminin en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılından itibaren aşağıda verilen linkteki tabloda belirtilen bölümlerde yan dal programına katılabilirler.

Yan dal Anlaşmaları

Yan dal Anlaşmaları Tablosu

Tyyç - Tay İlişkisi

TYYÇ-PDR Program Yeterliliklerinin İlişkilendirilmesi tablosuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Tarihçe

Eczacılık Fakültesi, vakıf üniversitesi bünyesinde eğitimine başlayan ilk Eczacılık Fakültesi unvanıyla 2002 yılından beri İngilizce dilinde eğitim vermeye devam etmektedir. 

Eczacılık Fakültesi'nin kurucu Dekanı Prof. Dr. R. Ömür Akyüz’dür. 2003-2012 tarihleri arasında  Prof. Dr. Dilek Demir Erol fakültemizdeki ilk eczacı dekan olarak görev yapmıştır. 2012-2015 yıllarında bu görevi Prof. Dr. Hülya Akgün üstlenmiştir. Temmuz 2015 itibariyle Prof. Dr. Meriç Köksal Akkoç, dekanlık görevine vekaleten, Kasım 2017 tarihi itibariyle asaleten atanmıştır.

2006 yılında ilk mezunlarını veren Fakültemiz, 2005-2006 eğitim-öğretim yılı itibariyle ülkemizdeki diğer Eczacılık Fakültelerinde olduğu gibi 5 yıllık eğitim programına geçmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ECZAK (Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu) ve ECZAKDER (Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından değerlendirilerek 6 yıl süre ile “Tam Akreditasyon” almaya hak kazanmış ve Vakıf Üniversiteleri Eczacılık Fakülteleri içerisinde bir ilke imza atmıştır.