• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 142
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Genel fizyolojinin temel prensipleri ana hedef alınarak, sistemlere ve organlara ait özel fizyolojik mekanizmaların açıklanması
Dersin İçeriği: 

a) Teorik Kısım:

İnsan fizyolojisi, insanın mekanik, fiziksel ve biyokimyasal işlevlerine odaklanan bir disiplindir. İnsan fizyolojisi, hücre fizyolojisi, özel fizyoloji (belirli organların fizyolojisi) ve sistemik fizyoloji olmak üzere üç ana kategoriye ayrılabilir. Tüm bu kategoriler bu derste yer almaktadır.

b)  Laboratuvar uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bu dersin sonunda öğrenciler:
1) Homeostazı, vücut sıvılarının dağılımını ve hücre zarından madde taşınmasını açıklayabilir  

1,4,6,7,8

1,2,3

B

2) Vücuttaki kas tiplerinin tanımlayabilir ve kas fizyolojisinin temel mekanizmalarını açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

3) Kanın ana bileşenlerini, kanın ve kanın bileşenlerinin görevlerini ve kan pıhtılaşması mekanizmalarını açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

4) Kardiyovasküler sistemin fonksiyonlarını açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

5) Solunum sistemin fonksiyonlarını açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

6) Gastrointestinal sistemin fonksiyonlarını açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

7) Endokrin sistemin fonksiyonlarını açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

8) Boşaltım sisteminin fonksiyonlarını açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

9) Üreme sisteminin fonksiyonlarını açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

10) Sinir sisteminin fonksiyonlarını açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Fizyolojiye Giriş ve Homeostaz, Vücut Sıvıları ve Madde Taşınması

 

 

2

Membran ve Aksiyon Potansiyalleri, Kas Fizyolojisi (İskelet Kası, Düz Kas ve Kalp Kası)

 

 

3

Kan Fizyolojisi

 

 

4

Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi I

 

 

5

Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi II

 

 

6

Solunum Sistemi Fizyolojisi I

 

 

7

Solunum Sistemi Fizyolojisi II

 

 

8

Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi

 

 

9

Endokrin Sistem Fizyolojisi

 

 

10

Üriner Sistem Fizyolojisi

 

 

11

Üreme Sistemi Fizyolojisi

 

 

12

Sinir Sistemi Fizyolojisi I

 

 

13

Sinir Sistemi Fizyolojisi II

 

 

14

Genel tartışma

 

 
 

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR

Kitap

1. Hall, J. E., & Guyton, A. C. Guyton and Hall textbook of medical physiology. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier.

2. Barrett, K. E., & Ganong, W. F. Ganong's review of medical physiology. New York: McGraw-Hill Medical.

3. Özet Fizyoloji, ed. Prof. Dr. Y. Ziya Ziylan, 2019, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ISBN 978-605-335-443-7

Diğer Kaynaklar

1- Elektronik kaynaklar:

https://accessmedicine.mhmedical.com

https://accesspharmacy.mhmedical.com

2- Ders notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders notları paylaşılacaktır.

Ödevler

Ödev uygulaması yoktur.

Sınavlar

Ara sınav ve Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

   

Uygulama

   

Uygulama sınav

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

 

 

 

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

X

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

X

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

X

 

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

X

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

     

Ara Sınav

1

15

15

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

     

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

     

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

78

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,12

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4