• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 427
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Kozmetoloji dersi öğrenciye deri ve ekleri ile ağız boşluğunun anatomik yapısı ve fizyolojisini ve bu bölgelere uygulanan ve Kozmetik ürünlerin tanımında yer alan ürünlerle ilgili genel bilgileri öğretir. Bu ders aynı zamanda Türkiye ve dünyada uygulanan kozmetik kanun ve yönetmeliğinin temel unsurlarına ve formülasyon yaklaşımlarına odaklanır. Laboratuvar uygulamaları temel kozmetik ürün formülasyonları ve Ar&Ge sürecinin tümünün öğrenilmesini hedefler.
Dersin İçeriği: 

a) Teorik Kısım

Deri ve ekleri ile ağız boşluğunun ve diğer dış kısımlarının Anatomi fizyolojisi ve bu bölgelere uygulanan ürünler, kozmetik ürün tanımı, Türkiye ve dünyada uygulanan kozmetik kanun ve yönetmeliğinin temel unsurları, ana hammaddeler ve ilgili ürün tipleri, kozmetik ürün Ar&Ge süreci, GMP, kozmetik ürünlerin güvenlik ve etkinliği.

b) Laboratuvar uygulamaları

Değişik tipte ürünlerin laboratuar ortamında üretimi ve kontrolu ve fikir yaratmadan ürün lansmanına kadar olan Ar-Ge sürecinin simülasyonu

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenci, kozmetik ürünlerin tanımını ve sınıflamasını yapabilir.

1,6

1,2,3,4

A,B,C,D,F,H

2) Türkiye’deki kozmetik kanun ve yönetmeliği yanında AB ve diğer ülkelerdeki mevzuatları açıklayabilir.

1,7,10

A,B,C,D,F,H

A,B,C,D,F,H

3) Deri, derinin ekleri, ağız boşluğu ve kozmetik ürünlerin uygulandığı tüm bölgelerin anatomi ve fizyolojisini açıklayabilir.

6,7,

1,2,3,4

A,B,C,D,F,H

4) Önemli hammaddeleri ve bunların kozmetiklerde nasıl kullanıldığını açıklayabilir.

1,2,6,7

1,2,3,4

A,B,C,D,F,H

5) Kozmetik ürünlerle ilgili temel konuları ve kozmetik ürünlerin nasıl kullanıldığını açıklayabilir.

1,2,3,5,6,7,9

1,2,3,4

A,B,C,D,F,H

6) Kozmetik ürünlerin formüllerinin geliştirilmesi, üretimi ve kontrolu ile ilgili kanuni gerekleri bilir.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10

1,2,3,4

A,B,C,D,F,H

7) Mevzuata uygunluk için Kozmetik Ürün Bilgi Dosyasının içeriğinde bulunması gereken hammadde ve bitmiş ürünle ilgili olan tüm bilgileri, validasyonları, güvenlik değerlendirme, etkinlik / iddia kanıtı için gerekliği bilgileri tartışabilir.

1, 2, 6, 8, 10

1,2,3,4

A,B,C,D,F,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Kozmetolojiye Giriş, Kozmetik ürünlerin sınıflandırılması ve Kozmetik ürünlerin kullanımının tarihçesi

1-Laboratuvar çalışmaları için demonstrasyon

Ders kitabı ve notlar

2

Kozmetik Hammaddeler ve Fizikokimyasal Özellikleri

2- Surfaktan içeren temizleyicilerin üretim ve kontrolü                              

Ders kitabı ve notlar

3

Kozmetik Taşıyıcı Sistemler

3- Emülsiyonların üretim ve kontrolü & Pudraların üretim ve kontrolü                   

Ders kitabı ve notlar

4

Cildin Yapısı ve Güneş Koruyucu Ürünler

4- Jellerin üretim ve kontrolü

Ders kitabı ve notlar

5

Yaşlanma Karşıtı Kozmetik Ürünler

5- Kremlerin üretim ve kontrolü & Diş macunu üretim ve kontrolü                     

Ders kitabı ve notlar

6

Doğal Kozmetik Ürünler

6- Parfüm ve kolonya üretim ve kontrolü & Rujların üretim ve kontrolü                      

Ders kitabı ve notlar

7

Cilt ve Vücut Bakımı Kozmetik Ürünleri

7- Cilt soyucu preparatların üretim ve kontrolü & Ter önleyici preparatların üretim ve kontrolü

Ders kitabı ve notlar

8

Saç ve Saça Uygulanan Kozmetik Ürünler

8- Nasır & siğil preparatlarının üretim ve kontrolü

Ders kitabı ve notlar

9

Makyaj Ürünleri

9- Ar&Ge süreci, takım çalışması ve proje yönetimi konusunda demonstrasyon

Ders kitabı ve notlar

10

Ağız ve Diş Bakım Ürünleri

10- Fikir geliştirmekten lansmana kadar olan yeni ürün araştırma ve geliştirme sürecinin simulasyonu

Ders kitabı ve notlar

11

Parfümler

11- Fikir geliştirmekten lansmana kadar olan yeni ürün araştırma ve geliştirme sürecinin simulasyonu

Ders kitabı ve notlar

12

Kozmetik Ürünlerin Stabilite Testleri

12- Fikir geliştirmekten lansmana kadar olan yeni ürün araştırma ve geliştirme sürecinin simulasyonu

Ders kitabı ve notlar

13

Kozmetik Ürünlerin Güvenliği ve Verimliliği

13- Fikir geliştirmekten lansmana kadar olan yeni ürün araştırma ve geliştirme sürecinin simulasyonu

Ders kitabı ve notlar

14

Kozmetik Ürünlere İlişkin Kanun ve Yönetmelikler

14- Yeni bir kozmetik ürünün Ar-Ge sürecini özetleyen ekip çalışmasının sunumu

Ders kitabı ve notlar

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders notları

Diğer Kaynaklar

1. Andre O Barel: Handbook of Cosmetic Science and Technology

2. Natalia Michalun and M. Varinia Michalun Skin Care And Cosmetic Ingredients Dictionary.

3. Gabriella Baki, Kenneth S.Alexander: Introduction to Cosmetic Formulation and Technology

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders notları

Ödevler

Proje, ev ödevi

Sınavlar

Ara sınav, Lab final ve ders final sınavı.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Arasınav

1

25

Laboratuvar uygulamaları

1

25

Final Sınavı

1

50

Total

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

0.5

7

Ara Sınav

1

2

2

Laboratuvar uygulamaları

12

2

24

Laboratuvar ders dışı calışma süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

0.4

7

Lab. Final

1

2

2

Ödev; Proje

1

20

20

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

     

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4