• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 567
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Eczacılık Fakültesi öğrencilerine gıda ve besin zinciri toksikolojisi ile ilgili genel bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste gıda alerjileri ve aşırı duyarlılık, algler, mantarlar veya bakteriyel kaynaklı toksinler, gıda katkı maddeleri ve gıda kontaminantları tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Çoktan seçmeli (test), B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Gıda toksikolojisini konusunda temel kavramları kavrayabilme.

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

A, B

2) Mikotoksinlerin ve mantar kaynaklı toksinlerin toksisite mekanizmalarını açıklar, toksisite semptomlarını ve klinikte uygulanacak tedavi yöntemlerini açıklar.

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

A, B

3) Gıdalarda kullanılan koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici, lezzet arttırıcı ajanların toksisite mekanizmasını açıklar, toksisite semptomlarını ve klinikte uygulanacak tedavi yöntemlerini açıklar.

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

A, B

4) Besin zincirinde bulunan gıda kontaminantların toksisite mekanizmasını açıklar, toksisite semptomlarını ve klinikte uygulanacak tedavi yöntemlerini açıklar.

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

A, B

5) Gıda alerjenlerinin toksisite semptomlarını ve klinikte uygulanacak tedavi yöntemlerini açıklar.

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

A, B

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Gıda Toksikolojisine Giriş

Kaynaklara çalışma

2

Gıda Alerjisi-Gıda ilaç etkileşimleri- Gıda aşırı duyarlılığı

Kaynaklara çalışma

3

Hayvansal Toksinler

Kaynaklara çalışma

4

Bitkisel Toksinler

Kaynaklara çalışma

5

Mikotoksinler

Kaynaklara çalışma

6

Mantarlar

Kaynaklara çalışma

7

Endüstriyel Atıklardan Kaynaklı Gıda Kontaminantları

Kaynaklara çalışma

8

Gıdalarda Ağır Metal Kalıntıları

Kaynaklara çalışma

9

Gıda Üretim Sürecinde Oluşan Toksik Maddeler

Kaynaklara çalışma

10

Sunumlar

Sunum hazırlığı

11

Sunumlar

Sunum hazırlığı

12

Sunumlar

Sunum hazırlığı

13

Sunumlar

Sunum hazırlığı

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ders notu

Diğer Kaynaklar

  1. Takayuki Shibamoto, Leonard F.Bjeldanes. Introductıon to Food Toxıcology, Second Ed. Food Science and Technology, International Series. Academic Press, 2009.
  2. Food Safety and Toxicity. CRC Press LLC., Inc., New York http://moko31.files.wordpress.com/2008/12/food-safety-and-toxicity.pdf
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Fotokopi Paylaşılır.

Ödevler

Paylaşılır.

Sınavlar

Paylaşılmaz.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ödev

1

10

Final Sınav

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Seçmeli

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

X

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

X

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

 

X

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

X

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

8

8

Ödev

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

85

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3