• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 425
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı bitkilerin insan sağlığı bakımından önemli özelliklerini bilimsel bulgulara dayanarak değerlendirmesini sağlayabilmektedir.
Dersin İçeriği: 

1. Fitoterapi ile ilgili genel tanımlar;

Dünyada ve Türkiye’de konu ile ilgili yönetmelik ve düzenlemeler; Bitkisel ilaçlarla ilgili biyoyararlanım, farmakokinetik ve farmakodinamik bilgiler;

Bitkisel ilaçlar ilgili söz konusu riskler;

Bilimsel araştırmaların sonuçlarına dayanarak insan sağlığının korunması ve tedavisinde yararlı olan bitkiler etkili oldukları organlara göre sınıflandırılarak işlenmektedir;

Önemli bitkilerin etkili bileşenleri ve etki şekilleri.

2. Pratik uygulamalarda; bitkisel ilaçlarda kalite analizi yöntemleri ve uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Fitoterapide genel kavramları öğrenir.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

2) Dünyada ve Türkiye’de mevcut yönetmelik ve düzenlemeler hakkında fikir sahibi olur.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

3) Bitkisel ilaçların uygulanması ile söz konusu olabilecek riskler ve yan etkiler hakkında bilgi sahibi olur.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

4) Bitkisel ilaçların metabolizması, emilimi, vücuttan atılımı hakkında bilgi edinir.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

5) İnsan sağlığı bakımından bitkisel ilaçların önemini bilimsel sonuçlara dayanarak değerlendirebilme.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Tanımlar ve Genel Konsept

Demo

 

2

Bitkisel İlaçlarda Kalite kontrol

Demo

 

3

Bitkisel İlaçları Farmakodinamik ve Farmakokinetik Özellikleri

Demo

 

4

Bitkisel İlaçlarda Klinik Etkinlik Değerlendirmesi

Nem tayini

 

5

Bitkisel İlaçlarda Advers Etkiler ve İlaç Etkileşimleri

Kül tayini

 

6

Bitkisel İlaçlarda Toksisite Raporlarının Değerlendirilmesi

EP Farmakope analizleri

 

7

Kardiyovasküler Sistem Üzerinde Etkili Bitkiler

EP Farmakope analizleri

 

8

Sindirim Sistemi Üzerinde Etkili Bitkiler - I

EP Farmakope analizleri

 

9

Sindirim Sistemi Üzerinde Etkili Bitkiler - II

EP Farmakope analizleri

 

10

Sinir Sistemi Üzerinde Etkili Bitkiler

EP Farmakope analizleri

 

11

Enflamasyon ve Bulaşıcı Hastalıklarda Sindirim Sistemi Üzerinde Etkili Bitkiler

EP Farmakope analizleri

 

12

Üriner Sistemi Üzerinde Etkili Bitkiler

EP Farmakope analizleri

 

13

Jinekolojik Rahatsızlıklarda Etkili Bitkiler

EP Farmakope analizleri

 

14

Metabolik Rahatsızlarda Etkili Bitkiler

EP Farmakope analizleri

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Phytotherapy; Lecture Notes (2013)
 

Diğer Kaynaklar

 
 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Tüm ders konuları teorik derslerde ilgili konuların renkli görsellleri üzerinde anlatılmaktadır. 

Pratik

Pratik derslerde öğrencilere bitkisel ilaçların analizinde kullanılan yöntemler, farmakope standartları hakkında bilgiler verilerek örnekler üzerinde uygulamalar ile pekiştirilmesi sağlanır.

Sınavlar

Teorik derslerin sınavları test usulü yapılmaktadır. Pratik derslerin sınavları ise hem teorik hem de pratik olarak yapılmaktadır.

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Pratik değerlendirme

 

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 
 
 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

       

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

       

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

     

X

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

X

     

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

     

X

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

X

     

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

       

X

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

     

X

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

X

     

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

     

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

16

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

16

3

48

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

16

   

Ara Sınav

1

7

7

Lab. Ara sınav

1

5

5

Lab. Final

1

6

6

Ödev

     

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.01

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5