• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 582
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği bireylerin genetik yapısından etkilenir. Bu dersin amacı, bireylerin genetik varyasyonları ilaçlara verdiği cevabı nasıl etkilediğinin anlatılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

a) Teorik Kısım

Farmakogenomik kavramın gelişimi, ilgili temel genetik bilgiler; ilaçları metabolize eden enzimler, ilaç transporterler ve hedef proteinleri (reseptörleri) ile ilgili genler üzerindeki varyasyonlar; farklı farmakolojik sınıf ilaçlarla ilgili farmakogenomik gelişmeler & tedavinin bireyselleştirilmesi; ve düzenleyici, etik, yasal ve sosyal yönleri.

b) Laboratuvar uygulamaları ---

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrencilerin
1) farmakogenomik ile ilgili temel genetik kavramları açıklayabilmeleri

1-7

1-4

B, C, D, G, H

2) ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamiği üzerinde genetik varyasyonların etkisini açıklayabilmeleri

1-7

1-4

B, C, D, G, H

3) en az yan etki ile maksimum etkinlik sağlamak için, hastanın genotip ile ilgili olarak, akılcı ilaç tedavisinin geliştirebilmeleri

1-7 

1-4

B, C, D, G, H

4) her bireyin kendine özgü genetik yapısına göre (kişiye özel tıp) tedavi optimize yapabilmeleri

1-7

1-4

B, C, D, G, H

5) farmakogenomiğin düzenleyici, etik, yasal, ve sosyal yönleri açıklayabilmeleri

1-7

1-4

B, C, D, G, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
(Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği)

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Farmakogenomik (PGx) ile ilgili Genetik Kavramları: Temel DNA bilgileri, Genler, Polimorfizm, Haplotipleri ve İsimlendirilmesi, farmakogenomiğin Gelişme Perspektifleri

---

---

2

Genetik Varyasyonların Belirlenmesi için Analitik Yöntemler ve Biyoinformatik

---

---

3

Sitokrom P450 ve Faz II İlaç Metabolize Enzimlerin Farmakogenomiği, İlaç Metabolizması üzerinde Genetik Olmayan Etkiler Farmakogenetiği

---

---

4

İlaç Transporterlerin Farmakogenetiği

---

---

5

Farmakogenomik Testin Ekonomik Etkisi Değerlendirilmesi

---

---

6

Farmakogenomik ile ilgili Düzenleyici, Etik, Yasal ve Sosyal Hususlar

---

---

7

Kardiyovasküler PGx

---

---

8

Bulaşıcı Hastalıklar için PGx

---

---

9

Onkolojide PGx

---

---

10

Psikiyatri İlaçları ve Bağımlılık Yapan İlaçlar PGx

---

---

11

İmmünoloji, Transplantasyon ve Aşılar PGx

---

---

12

Nörolojide PGx

---

---

13

Mide-barsak Sistemle ilgili İlaçların PGx Proton Pompa İnhibitörleri üzerine Fokus

---

---

14

Genomik ve Böbrekler

---

---

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Kitabi

1. Joseph S. Bertino Jr., C. Lindsay DeVane, Uwe Fuhr, Angela D. M. Kashuba, Joseph D. Ma. Pharmacogenomics: An Introduction and Clinical Perspective, McGraw-Hill Education, USA, 2013.

2. Martin M. Zdanowicz. Concepts in Pharmacogenomics. American Society of Health-System Pharmacist Inc., USA, 2010.

3. Werner Kalow, Urs A. Meyer, Rachel F. Tyndale. Pharmacogenomics, Taylor & Francis Group, LLC, USA, 2005.

4. Julio Licinio, Ma-Li Wang. Pharmacogenomics- The Search for Individualized Therapy, Wiley-VCH, verlag GmbH, Germany, 2002.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Powerpoint sunumları

Ödevler

---

Sınavlar

---

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Kısa Sınav

---

---

Uygulama/Ödev

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

 

 

 

 

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

X

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

X

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konulara mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

X

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

X

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

X

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

X

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

X

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

X

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Haftalık Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir)

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

1

1

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

--

---

---

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

--

---

---

Lab. Ara sınav

--

---

---

Lab. Final

--

---

---

Ödev

1

10

10

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

68

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2.72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3