• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Fakülteye yeni başlayan ve mesleki derslere başlamamış adaylara, fakültenin ileriki aşamalarında alacakları dersler hakkında brifing vermek, mesleğin çalışma alanlarını tanıtmak, konusunda uzman kişiler ile öğrencileri karşılaştırarak gelecek yıllara hazırlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Eczacılık mesleği ve ilacın tanımı, mesleğin ana felsefesi, fakültede alınacak dersler ve laboratuvar çalışmalarının kısaca özeti, kütüphane kullanımı, ERASMUS ve değişim programı bilgileri, ulusal ve uluslararası alanda eczacılık aktiviteleri hakkında genel bilgi

 

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Eczacı tanımını açıklar, ilaç tanımını açıklar, eczacı çalışma alanlarını bilir

2

1,2

A,F,G

2) Öğrenci etkinliklerini, YUPSA, ISPOR.SC vb guruplarını, ERASMUS ve diğer değişim fırsatları süreçlerini bilir

2

1,2

A,F,G

3) Fakültede alacağı dersleri bilir

2

1,2

A

4) Fakülte öğretim üyelerini tanır, Fakülte ve üniversitede öğrenciler ile ilgili yükümlülüklerini bilir

2

1,2

A

5) Meslek odaları liderlerini ve çalışmalarını bilir

2

1,2

A,F,G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş, Fakülte Oryantasyon

 

2

Yönetmelikler

Güncel yönetmelikler

3

Hastane, Eczane, Endüstri stajları

Konuk planlaması ve daveti

4

YİZDA (Yeditepe İlaç ve Zehir bilgi Danışma Merkezi)

Konuk planlaması ve daveti

5

Öğrenci organizasyonları SANİTAS YUPSA

Konuk planlaması ve daveti

6

Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Konuk planlaması ve daveti

7

Yurt dışında staj

Konuk planlaması ve daveti

8

Yandal Çift anadal

Konuk planlaması ve daveti

9

Kütüphane olanakları

Konuk planlaması ve daveti

10

ERASMUS

Konuk planlaması ve daveti

11

Eczacılık Örgütleri (IEO GK, ETB GK)

Konuk planlaması ve daveti

12

YUEFMED

Konuk planlaması ve daveti

13

Basketbol ve voleybol takımları

Konuk planlaması ve daveti

14

Genel Değerlendirme

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Derse davetli konuşmacıların sunumları

Diğer Kaynaklar

Yeditepe web sitesinden Güncel Yeditepe Yönetmelikleri

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Eczacılık Örgütü raporları (ilgili web sayfalarından güncel olarak tespit edilir)

Ödevler

Program dahilinde hazırlanan sunum içerikleri hakkında araştırma yapar

Sınavlar

Yoklama, Derse katılım

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

Yoklama

30

Derse katılım

Derse katılım

70

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

100

Toplam

 

100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

       

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

X

     

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

X

     

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

         

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

X

       

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

         

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

         

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

         

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

X

       

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

         
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Araştırma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2,5

35

Toplam İş Yükü

 

 

63

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3