• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 403
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı klinik eczacılığın temel prensiplerini kavratmak ve vaka takdimi ile uygulamada nasıl olabileceğini göstermektir.
Dersin İçeriği: 

Klinik eczacılığa giriş, Farmasötik bakım ve klinik eczacının rolleri. Kardiyovasküler Hastalıkların Farmakoterapisi, Solunum Hastalıkları, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Hematoloji, Kemik ve Eklem Hastalıkları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Klinik eczacılığın önemini ve temel prensiplerini açıklar.

1,2,3

1,2,3,6,8

A,B,C,D

2) Klinik eczacının rolü ve görevlerini açıklar.

4,5,7

1,2,3,6,8

A,B,C,D

3) Farmakoterapi ve hasta bakımı  hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

1,2,3,6,8,10

1,2,3,6,8

A,B,C,D

4) Çeşitli sistem (Kardiyovasküler Hastalıkların Farmakoterapisi, Solunum Hastalıkları, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Hematoloji, Kemik ve Eklem Hastalıkları) hastalıklarında klinik eczacının yaklaşımını açıklar. 

1,2,3,6,8,10

1,2,3,6,8

A,B,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Klinik Eczacılığa Giriş.

 

 

2

Klinik Eczacının Rolleri ve Hizmetleri.

 

 

3

Kardiyovasküler Hastalıklar: Hipertansiyon

 

 

4

Kardiyovasküler Hastalıklar: Dislipidemi

 

 

5

Kardiyovasküler Hastalıklar: İskemik Kalp Hastalığı

 

 

6

Kardiyovasküler Hastalıklar: Aritmiler

 

 

7

Kardiyovasküler Hastalıklar: KY

 

 

8

Solunum Bozuklukları: Astım ve KOAH

 

 

9

Solunum Bozuklukları: Astım ve KOAH

 

 

10

GİT Bozuklukları

 

 

11

Hematolojik Bozukluklar: Anemi

 

 

12

Kemik ve Eklem bozuklukları

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach (Joseph T. DiPiro et al)

Diğer Kaynaklar

APPLIED THERAPEUTICS THE CLINICAL USE OF DRUGS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Fotokopi

Ödevler

 

Sınavlar

Sınav cevapları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

   

Uygulama

   

Uygulama sınav

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

X

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

X

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

X

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

X

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

X

 

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

X

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

X

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

1

1

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

     

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

     

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

83

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,32

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3