• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 581
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Öğrencilere l Eleman ve Eczane yönetimini öğretmek. Hedef koymak ve hedefe ulaşmada izleyecekleri yolları anlatmak ve kişilik analizi testleri ile kendini ve danışanlarını tanımak dolayısı ile kendini ve danışanlarını yönetmelerini sağlayarak Eczacı olarak başlayacakları mesleklerinde başarılı olmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Eczacı olarak başlayacakları meslek hayatlarında ne tür zorluklarla karşılaşacaklar kendilerini ve karşılaştıkları insanları tanımalarının hayatlarını nasıl kolaylaştıracaklarını anlatan içerikte test ve eğitimlerle pekiştirmek. Eczane yönetimi stok ve iskonto satınalma eğitimleri. Yönetici olarak izlenecek başarılı teknikleri içerikler. Mezun olmadan koyulacak hedefler ve hedeflere ulaşma eğitimleri. Müşteri yönetimi eğitimleri. Hastamı? müşteri mi? Danışan mı? Soruların gücünün meslek ve hayattaki önemini anlatan eğitimler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Geleceğin Eczacı ve Eczanesi çalışmalarını desteklervekategori oluşturma teknikleri ve ürün sunumu

1,2,4,8,10,14

1,2,3

A, H

2) İletişim becerileri ve vücut dili kullanma uygulama teknikleri

1,2,4,8,10,14

1,2,3,6

A, H

3)Eczacı seçim yaptığı meslekte sorunun ve motivasyonun önemini ve uygulamasını öğretir

1,2,3,4,6,8,10,11,14

1,2,3,4,7

A, H

4) Hedef nedir? Hedefe ulaşmanın başarıdaki önemini  ve stok tutma ve satın alma yöntemlerini öğretir..

1,2,4,5,6,8,10,11,14

1,2,3,4,7

A,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

 

Ders notu, internet

2

 

Ders notu, internet

3

 

Ders notu, internet

4

 

Ders notu, internet

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

Ders notu, internet

10

 

Ders notu, internet

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ders notlari

Diğer Kaynaklar

İnternet (google scholar, PubMEd, web of Science)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

İnternet üzerinden paylaşım; mail, dropbox....

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

-

-

Kısa Sınav (ödev)

1

100

Uygulama

-

-

Uygulama sınav

-

-

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türkçe olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

   

X

   

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri Geleceğin eczacı ve eczanesi öğrenimleri..

       

X

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

   

X

   

4

Eczacılık, Eczane yönetimi müşteri yönetimi konularında etkin ve pratik yollar izleyebilir. Stok yönetimi konularında kendini geliştirir.

       

X

5

Serbest eczacılık ve dışı mesleklerde .Ekip yönetimi ve motivasyon kaynakları bilir..

   

X

   

6

İnsan yönetimi ve Danışanlarını tanıma ve yönetme tekniklerini bilir.

   

X

   

7

Doğru soru sorma teknikleri konusunda yeteneklerini geliştirir. Gerek Ar-ge gerekse Ürün yöneticisi ve eczanede uygulama metodlarını öğrenir..

 

X

     

8

Soru sorma teknikleri ile danışanın ihtiyacını ortaya çıkarma ve sağlık danışmanlığı yapma tekniklerini geliştirir.

       

X

9

Geleceğin eczanesi ve eczacısı olmanın ipuçları bilgileri geliştirir.

         

10

Kategori yönetimi ve eczanede ilaç ve ilaç dışı sağlık ürünlerini doğru konumlandırma ve sunma becerileri öğrenir.

       

X

11

Eczacı ve Eczanelerin danışman kimliğini arttırmanın teknik ve yollarını öğrenir.

   

X

   

12

İletişim teknikleri ve vücut dilini kullanarak ve uygulayarak gerek ekip yönetimi gerekse Danışanları ile sağlıklı iletişim tekniklerini bilir.

         

13

Pozitif iletişim kaynaklarını kullanır ve gerek sağlık kurum ve kuruluşları ile gerekse meslek dışı yönetimleri yönetme tekniklerini bilir ve uygular.

         

14

Hedef koymanın  ayrıntılarını
Hedefe ulaşmanın önemini bilir.
Hedefle sonuca giderek başarılı olmanın yollarını öğrenir.
Hedefe ulaşmanın 12 kuralını bilir ve yeni hedefler koyarak başarılı olmanın tekniklerini geliştimenin yollarını öğrenir.
       

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

-

-

-

Ara Sınav

-

-

-

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

-

-

-

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

-

-

-

Lab. Ara sınav

-

-

-

Lab. Final

-

-

-

Ödev

1

10

10

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

 

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

 

Dersin AKTS Kredisi