• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 318
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin çeşitli farmakolojik sınıflara ait ilaçların kimyasal özellikleri, sentezi, yapı etki ilişkileri ve metabolizma yolakları ile ilgili ileri bilgilerle donatılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

 

Teorik kısım: Endokrin sistem, non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar, antihistaminik ilaçlar, vitaminler, diyagnostik ajanlar, kadın ve erkek sağlığı, obezite, astım ve pulmoner hastalıklar ile ilgili ilaçların kimyasal özellikleri, sentezi, yapı etki ilişkileri ve metabolizma yolakları

Laboratuvar uygulamaları: -

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Derse katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Endokrin sistem, non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar, antihistaminik ilaçlar, vitaminler, diyagnostik ajanlar, kadın ve erkek sağlığı, obezite, astım ve pulmoner hastalıklar ile ilgili ilaçları IUPAC sistemine göre adlandırabilir.

1,2,6

1,2,3

A, B

2) Endokrin sistem, non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar, antihistaminik ilaçlar, vitaminler, diyagnostik ajanlar, kadın ve erkek sağlığı, obezite, astım ve pulmoner hastalıklar ile ilgili ilaçların kimyasal özelliklerini bilir.

1,2,6

1,2,3

A, B

3) Endokrin sistem, non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar, antihistaminik ilaçlar, vitaminler, diyagnostik ajanlar, kadın ve erkek sağlığı, obezite, astım ve pulmoner hastalıklar ile ilgili ilaçların sentez yöntemlerini bilir.

1,2,6

1,2,3

A, B

4) Endokrin sistem, non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar, antihistaminik ilaçlar, vitaminler, diyagnostik ajanlar, kadın ve erkek sağlığı, obezite, astım ve pulmoner hastalıklar ile ilgili ilaçların etki mekanizmalarını bilir.

1,2,6

1,2,3

A, B

5) Endokrin sistem, non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar, antihistaminik ilaçlar, vitaminler, diyagnostik ajanlar, kadın ve erkek sağlığı, obezite, astım ve pulmoner hastalıklar ile ilgili ilaçların yapı-etki ilişkilerini bilir.

1,2,6

1,2,3

A, B

6) Endokrin sistem, non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar, antihistaminik ilaçlar, vitaminler, diyagnostik ajanlar, kadın ve erkek sağlığı, obezite, astım ve pulmoner hastalıklar ile ilgili ilaçların metabolizma yolaklarını bilir.

1,2,6

1,2,3

A, B

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1)

Hormonlar: İnsulin ve Diyabet İlaçları

Ders notlarının öğrenci eğitim sisteminde paylaşımı

2)

Hormonlar: Adrenokortikoitler

 

3)

Hormonlar: Adrenokortikoitler-Erkek& Kadın Sağlığı

 

4)

Hormonlar: Tiroid Görevi ve Tiroid İlaçları

 

5)

Hormonlar: Kalsiyum Homeostazisi

 

6)

Non-Steroidal Antienflamatuvar İlaçlar

 

7)

Non-Steroidal Antienflamatuvar İlaçlar

 

8)

Antihistaminler

 

9)

Antihistaminler ile İlgili Antiallerjik ve Antiülser Ajanlar

 

10)

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

 

11)

Vitaminler

 

12)

Vitaminler

 

13)

Diyagnostik Ajanlar

 

14)

Beslenme ve Obezite

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ders slaytları

Diğer Kaynaklar

  • David A. Williams, Thomas L. Lemke ‘Foye’s Principle of medicinal Chemistry’ 7th edition, Williams & Wilkins, Phyladelphia (2012)
  • H.Akgün, A. Balkan, A.Bilgin, Ü. Çalış, N. Gökhan, S. Dalkara, H. Erdoğan, D. Demir, M. Ertan, F. Özkanlı, E. Palaska, S. Saraç, C. Şafak, B. Tozkoparan, ‘Farmasötik Kimya’ İkinci baskı, Hacettepe, Ankara (2004)
  • 3. John H. Block, John M. Beale Jr., ‘Wilson and Giswolds textbook of organic madicinal and pharmaceutical chemistry’ 11th edition, Baltimore Williams & Wilkins, (2004)
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Her konu ile ilgili ders slaytları

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Derse Katılım   10

Final

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

DERS KATEGORİSİ

  Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

       

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

    X

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

     

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

       

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

   

 

   

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

   

X

   

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

       

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

       

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

 

   

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

     

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

7

7

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

   

75

Toplam İş Yükü/25 (s)

   

3.0

Dersin AKTS kredisi

   

3