• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 151
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve toplum sağlığı arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamak, bu konuyla ilgili onlara yaşam boyunca kullanabilecekleri olumlu alışkanlıkları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Temel besin öğeleri ve biyokimyasal önemleri, beslenme ile ilgili bozukluklar ve hastalıklar, beslenme önerileri, konu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalardan örnekler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum, 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) proteinler, karbonhidratlar ve lipitlerin özelliklerini bilir.

1,2, 3, 4, 5, 7,9,10

1,2,3,6

A,B,C,D,E,G

2) vitamin, minerallerin ve antioksidan bileşenlerin beslenmedeki önemini açıklar.

1,2, 3, 4, 5, 7,9,10

1,2,3,6

A,B,C,D,E,G

3) beslenme önerilerini açıklar.

1,2, 3, 4, 5, 7,9,10

1,2,3,6

A,B,C,D,E,G

4) sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bilir.

1,2, 3, 4, 5, 7,9,10

1,2,3,6

A,B,C,D,E,G

5) beslenme bozuklukları ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi açıkla

1,2, 3, 4, 5, 7,9,10

1,2,3,6

A,B,C,D,E,G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Beslenme ve Sağlığa Giriş I

Kaynaklara çalışma

2

Beslenme ve Sağlığa Giriş II

Kaynaklara çalışma

3

Karbonhidratlar

Kaynaklara çalışma

4

Lipitler

Kaynaklara çalışma

5

Proteinler

Kaynaklara çalışma

6

Sıvı ve Elektrolit Dengesi İçin Önemli Besinler

Kaynaklara çalışma

7

Vitaminler

Kaynaklara çalışma

8

Enerji Dengesi ve Vücut Ağırlığı

Kaynaklara çalışma

9

Antioksidanlar

Gıda Politikaları ve Perspektifleri

Kaynaklara çalışma

10

Yaşam Döngüsü Boyunca Beslenme: Hamilelikten Yaşlılık Yıllarına

Kaynaklara çalışma

11

Yaşam Döngüsü Boyunca Beslenme: Çocukluktan Yaşlılık Yıllarına

Kaynaklara çalışma

12

Gıda Katkı maddeleri

Kaynaklara çalışma

13

Yaşam Döngüsü Boyunca Beslenme: Yaşlılık Yılları

Kaynaklara çalışma

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders notu

Diğer Kaynaklar

  1. Zimmerman M., Snow B. ‘An Introduction to Nutrition’ https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/an-introduction-to-nutrition (2012).
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Fotokopi Paylaşılır.

Ödevler

Paylaşılır.

Sınavlar

Paylaşılmaz.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Final Sınav

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

X

 

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

X

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

X

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

X

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

X

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

X

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

 

X

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

3

5

15

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

75

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3