• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 408
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere literatür incelemenin, var olan araştırmaları anlama ve yeni hipotez kurmadaki önemini öğretmek; litertürlerin doğru taranması ve anlaşılmasını sağlatmak.
Dersin İçeriği: 

Bilimsel literatüre ulaşılabilecek elektronik kaynakların kullanımı, araştırma amaçlarının belirlenmesi, bulunan kaynakların incelenmesi ve değerlendirilmesi, incelenen kaynaların raporlanması, incelenen kaynakların sunumunu içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Literatur incelemesinin önemi ve gerekliliğini açıklar

3,7,8,9

1,2,3,4

G, H

2) Bilimsel literatüre ulaşılabilecek kaynaklar ve kaynakların kullanımını öğretir

3,7,8,9

1,2,3,4,6,7

G, H

3) Elde edilen verilerin süzüldükten sonra değerlendirilip uygun formatta sunumu hakkında bilgi verir

3,7,8,9

1,2,3,4,7

G, H

4) İncelenen kaynaklardan yola çıkarak yeni hipotez yaratabilmeyi öğretir.

3,7,8,9

1,2,3,4,7

G,H

 
 

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Literatür taramanın önemi

Ders notu, internet

2

Literatür tarama için kullanılacak kaynaklar

Ders notu, internet

3

Doğru literature ulaşma ve literatür inceleme

Ders notu, internet

4

Literatur sunumu hazırlanması

Ders notu, internet

5

Ogrenci literatur konu sunumlari

 

6

Ogrenci literatur konu sunumlari

 

7

Ogrenci literatur konu sunumlari

 

8

Ogrenci literatur konu sunumlari

 

9

Okunan literatürlerden yola çıkarak hipotez oluşturma

Ders notu, internet

10

Literatür bilgilerinin rapor halinde sunumu- kaynakçanın oluşturulması

Ders notu, internet

11

Ogrenci rapor/hipotez sunumlari

 

12

Ogrenci rapor/hipotez sunumlari

 

13

Ogrenci rapor/hipotez sunumlari

 

14

Ogrenci rapor/hipotez sunumlari

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ders notlari

Diğer Kaynaklar

İnternet (google scholar, PubMEd, web of Science)
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

İnternet üzerinden paylaşım; mail, dropbox....

Ödevler

 

Sınavlar

 
 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav

-

-

 

Kısa Sınav (ödev)

1

80

 

Ders katılım

-

20

 

Uygulama sınav

-

-

 

Toplam

 

100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X  

 

     

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar

X      

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

    X      

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir

X      

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar

  X        

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

X          

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

    X      

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

      X

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

      X    

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir. becerisine sahip olur.

X      

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ders saati (ön çalışma, ders süreci)

15

2

30

Ara Sınav

-

-

-

Ödev

1

16

16

Final

1

24

24

Toplam İş Yükü

 

 

70

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3