• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 156
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı ilk yardımla ilgili gerekli temel bilgiyi sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders insan vücudunun yapısını, bütün vücut sistemlerine ilişkin ilk yardım müdahalelerini, triyajı ve taşıma usullerini içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru ve Yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. İnsan vücudundaki ana sistemleri bilir, ilk yardım kavramını ve ilk yardım koşullarını açıklar.

1,2,5,6,7,9

1,2,3,6

B, D, G

2. Kanama, şok, kardiyo-pulmoner resüsitasyon (beceri), kemik ve yumuşak doku travmaları, yanıklar ve donuklar, böcek sokmaları, boğulmalar, yabancı cisim yutmaları ve bilinçsiz kazazedeye ilk yardım gibi konularda temel ilk yardım bilgisi kazanır.

1,2,5,6,7,9

1,2,3,6

B, D, G

3. Triyaj teknikleri ile ilgili temel bilgi kazanır.

1,2,5,6,7,9

1,2,3,6

B, D, G

4. Transport teknikleri ile ilgili temel bilgi kazanır.

1,2,5,6,7,9

1,2,3,6

B, D, G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İlk Yardıma Giriş

İlgili literatür

2

İnsan Vücudu

İlgili literatür

3

Bireyin Değerlendirilmesi

İlgili literatür

4

Kardio-Pulmoner Resüsitasyon

İlgili literatür

5

Şoktaki Bireye İlk Yardım + Kanaması Olan Bireye İlk Yardım

İlgili literatür

6

Kemik ve Yumuşak Doku Yaralanmalarında İlk Yardım

İlgili literatür

7

Kemik ve Yumuşak Doku Yaralanmalarında İlk Yardım + Ara Tekrar

İlgili literatür

8

Yanık ve Donukta İlk Yardım

İlgili literatür

9

Yaralanmalarda İlk Yardım + Kaza Geçirmiş Bireye İlk Yardım

İlgili literatür

10

Zehirlenmelerde, Böcek Sokmalarında ve Hayvan Isırıklarında İlk Yardım

İlgili literatür

11

Yabancı Cisim Yutmalarında İlk Yardım

İlgili literatür

12

Boğulmalarda İlk Yardım

İlgili literatür

13

Bilinçsiz Bireye İlk Yardım

İlgili literatür

14

Transport ve Triyaj Teknikleri

İlgili literatür

15

Genel Tekrar / Ders Değerlendirme

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders Notları, ilgili literatür ve videolar, veri tabanları

Diğer Kaynaklar

1. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, International First Aid, Resuscitation, and Education Guidelines, 2020

2. G.D. Perkins et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation: 2017 update, Resuscitation 123 (2018) 43–50.

3. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, International First Aid and Resuscitation Guidelines 2016

4. D.A. Zideman et al., Resuscitation 95 (2015) 278–287, European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, Section 9. First aid

5. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, İstanbul, 2011

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

Ders Notları, ilgili literatür ve videolar

Ödevler

-

Sınavlar

-

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav ve Derse Katılım

1

25

Kısa Sınav

2

15

Final Sınavı

1

60

Toplam

4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

       

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

   

X

   

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

X

       

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

X

       

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

X

       

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

       

X

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

       

X

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

X

       

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

       

X

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

X

       
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Laboratuvar

-

-

-

Ara Sınav

1

2

2

Final Sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

68

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2.72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3