• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MDP240
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı immünoloji ile temel kavramları aktarmaktır.
Dersin İçeriği: 

İmmünoloji Nedir? Doğal ve Kazanılmış Bağışıklık sistemleri, Antijen/Antikor, Hücresel ve Humoral Immünite, Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları, Kanser Immunolojisi, Otoimmünite.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma, ma,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenim Çıktıları

Öğretme

Yöntemleri

Değerlendirme

Yöntemleri

1) İmmünolojinin temel ilkelerini açıklar

1,2

A

2) Doğal ve kazanılmış immünolojiyi tanımlar

1,2,3

A

3) Antijen/antikor ilişkisini açıklar

1,2,3

A

4) Antikor yapısı ile monoklonal ilaçları ilişkilendirir

1,2,3

A

5) Aşırı duyarlılık reaksiyonlarını açıklar

1,2,3

A

6) İlaç etkileşimi ile immün sistemin durumunu ilişkilendirir

1,2,3

A

 
 

Dersin Akışı

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konular

Çalışma Materyali

1

İmmünolojiye Giriş

Önerilen kitap, ders notları

2

Hematopoez

Önerilen kitap, ders notları

3

Doğal Bağışıklık

Önerilen kitap, ders notları

4

Kazanılmış Bağışıklık

Önerilen kitap, ders notları

5

Hücresel İmmünite

Önerilen kitap, ders notları

6

Humoral İmmünite

Önerilen kitap, ders notları

7

Sitokinler ve HLDA

Önerilen kitap, ders notları

8

İnfeksiyon immünolojisi

Önerilen kitap, ders notları

9

Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları

Önerilen kitap, ders notları

10

Kanser İmmünolojisi

Önerilen kitap, ders notları

11

Otoimmünite

Önerilen kitap, ders notları

12

Monoklonal Antikor Teknolojisi ile üretilen İlaçlar  

Önerilen kitap, ders notları

13

İmmunolojik Laboratuvar Testleri

Önerilen kitap, ders notları

14

İmmünoloji Tekrar Dersi

 
 
 

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR

Kitap

Basic Immunology. Functions and Disorders of Immune System. Abul K. Abbas Saunders 2019

Ek Kaynaklar

Ders notları (slaytlar), ders videoları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dokümanlar

Tüm slayt ve videolar Classroom MDP240 üzerinden paylaşılır.

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME

DÖNEM İÇİ DEĞERLENDİRME

SAYI

YÜZDE

Dönem ortası sınav

1

100

Quiz

-

-

Ödev

-

-

Total

 

100

DÖNEM SONU SINAVIN GEÇME NOTUNA KATKISI

 

70

DÖNEM ORTASI SINAVIN GEÇME NOTUNA KATKISI

 

30

Total

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAMA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı

1

2

3

4

5

PO.1

Kemik iliği, timus gibi primer immün organlarla, lenf nodları ve dalak gibi sekonder immün organların anatomisi, yapısı ve işlevleri hakkında bilgi kazandırmak

   

X

   

PO.2

İmmün yanıtın temel özelikleri hakkında eğitim vermek

   

X

   

PO.3

İmmünoloji bilgisinin toplumla iletişimde önemini hakkında eğitim vermek

   

X

   

PO.4

İmmünolojiye uygulanamaz

   

X

   

PO.5

Aşırı duyarlılık reaksiyonları, monoklonal antikor teknolojileri, kanser immünolojisi, enfeksiyona yanıtla ile ilgili temel bilgileri sağlamak

     

X

 

PO.6

Hastalara ve meslektaşlara temel immünoloji bilgileri iletecek düzeyde temel bilgilerin öğrenilmesini sağlamak

   

X

   

PO.7

İmmün yanıt konusunda hasta ve meslektaşları eğitme konusunda bilgi vermek

   

X

   

PO.8

Hastalar için en uygun tedavilerin belirlenmesinde çok disiplinli yaklaşımın önemi konusunda eğitmek

   

X

   

PO.9

İmmün sistemle ilgili araştırma ve işbirlikleri konusunda bilgilendirmek

   

X

   

PO.10

Öğrencileri profesyonel yaşamlarında karşılaşabilecekleri immünolojik olgular konusunda bilgilendirmek

   

X

   
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS TANIMINA GÖRE ÖĞRENCİ İŞYÜKÜ BAZINDA AKTS HESAPLAMALARI

Etkinlikler

Sayı

Süre
(Saat)

Total
İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahil: 14 x Total ders saati)

14

2

28

Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama)

14

2

28

Dönem ortası sınav

1

10

10

Ödev

-

-

-

Final sınavı

1

10

10

Total İş Yükü

 

 

76

Total İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3