• Türkçe
  • English

Eczacılık Fakültesi Nedir?

Eczacılar, doktor tarafından yazılmış ilaçları hasta için hazırlayan ve nasıl kullanılacağını hastaya tarif eden, laboratuvar ortamında ilaçlarla ilgili çalışmalar yapıp gelişmesine katkı sağlayan ve bu alanda araştırmalar yapan kişidir. Eczacılar üniversitelerin Eczacılık Fakültesinden mezun olan bireylerdir.

Eczacılık Fakültesi öğrenim süresi 5 yıllık bir lisans programıdır. Bu fakültede dersler teorik ve pratik olarak yürütülür. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuvarlarında yaparlar. Ayrıca öğrenciler eğitim süresince hastane, eczane ve ilaç fabrikalarında staj yapma imkânına da sahiptirler.

Eczacılık Fakültesi Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü ücretleri için bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Eczacılık Okumak

Yeditepe Üniversitesi eğitim kurumları arasında özel bir yere sahip, marka değeri olan bir kurum olmasının yanında Eczacılık Fakültesi son teknolojik imkânlarla öğrencilerin kendilerini geliştirmesi kapsamında dizayn edilmiş bir eğitim bölümüdür. Her alanda kendisini yetiştirmiş, kaliteli akademik kadrodan ders alarak eczacılığın her alanda gereklerini yerine getirecek donanıma sahip olabilirsiniz. Derslerin nazariyattan çok fakülte laboratuvarlarında uygulamalı olarak yapılması fakülteyi ayrıca özel bir kurum haline getirir. Tüm bunların yanında fakültenin işbirliği içerisinde bulunduğu ilaç firmalarında staj yapma ve mezuniyet sonrasında bu firmalarda iş bulma imkânına da sahip olabilirsiniz. Türkiye’deki Eczacılık bölümü sıralama listesi incelendiğinde Yeditepe Üniversitesi’nin üst sıralarda yer aldığı görülür. Hem ülkemizdeki üniversiteler arasında hem de dünyada seçkin bir yere sahip olan Yeditepe Üniversitesi tercih yapanların pişmanlık yaşamayacağı bir eğitim kurumudur.

Eczacılık Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Eczacılar toplumda en yakın sağlık danışanı olma unvanına sahiptir. Kullanılan ya da kullanılacak ilaçlarla ilgili en ayrıntılı bilgiye eczacılar sahiptir. İnsanlar her zaman doktora ulaşamaz ya da doktora gitmezler. Bu kapsamda insanların imdadına eczacılar yetişir.

Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra ne iş yapılacağı sorusu bireyin kendi kariyer ve kişisel hedefleri ile ilgili bir durumdur. Eczacılık denilince insanın aklına ilk olarak eczane eczacılığı gelir. Mezun olan öğrenciler bulundukları il ya da ilçede ihtiyaç varsa kendi özel eczanelerini açabilecekleri gibi kamu ve özel sektörün ilgili alanlarında da çalışabilirler. Bu alanda kariyer hedefleyen eczacılar ise iş hayatına akademisyenlik alanında devam edebilirler.

Misyon Vizyon

Misyon:

Eczacılık Fakültesinin misyonu toplum sağlığını korumak ve bireylerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla güncel ve doğru bilgiyi esas alarak, nitelikli, ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uygun eczacılık eğitimi vermek, evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan üst düzey bilimsel araştırmalar yapmak ve mesleğin tüm uygulama alanlarında özellikle ilaç endüstrisinde liderlik rolü üstlenebilecek nitelikli eczacılar yetiştirmektir.

Vizyon:

  • Eczacının görev aldığı tüm sağlık hizmetlerini ileriye taşımak,
  • İlaç endüstrisinde eczacı istihdamı ile kalifiye iş gücünü arttırmak,
  • Ulusal ve uluslararası ilaç firmalarının tüm birimlerinde üst düzey görev alabilecek lider eczacılar kazandırmak,
  • Farmasötik endüstrisi ile işbirliklerini güçlendirmek,
  • Bireye özgü farmasötik bakım yaklaşımını benimsetmek,
  • Etik değerlere bağlı mezunlarıyla eczacılık mesleğinin toplum nezdindeki saygınlığını ve önemini artırmak,
  • Araştırmacı, yaratıcı, girişimci, özgüveni yüksek lider eczacılar yetiştiren daima fark yaratan ve fark edilen bir Eczacılık fakültesi olmaktır.

Bologna Süreci

Bologna süreci için bu dökümana bakabilirsiniz.

Öğrenci Değişim Programları

Bölümünde başarılı olan öğrenciler, eğitim hayatlarının bir ya da iki dönemini yurtdışında, fakülte ile anlaşma yapılmış olan üniversitelerde tamamlayabilirler. Bu kapsamda fakültemiz Avrupa’nın 7 seçkin üniversitesi ile anlaşma yapmış olup, öğrencilerimiz Avrupa Birliği ülkelerinde verilen eğitimi de alıp mesleki yeterliliklerini kat be kat artırırlar.

Çift Anadal ve Yan Dal Programları

Çift Anadal Programı

Eczacılık Fakültesi öğrencileri, lisans eğitiminin üçüncü döneminden itibaren; Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde çift anadal programlarına katılabilirler.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Yan Dal Programı

Eczacılık Fakültesi öğrencileri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde ve Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde yan dal programlarına katılabilirler.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Yan Dal Anlaşması Olan Bölümler

Tyyç - Tay İlişkisi

TYYÇ-PDR Program Yeterliliklerinin İlişkilendirilmesi tablosuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Tarihçe

Eczacılık Fakültesi, vakıf üniversitesi bünyesinde eğitimine başlayan ilk Eczacılık Fakültesi unvanıyla 2002 yılından beri İngilizce dilinde eğitim vermeye devam etmektedir. 

Eczacılık Fakültesi'nin kurucu Dekanı Prof. Dr. R. Ömür Akyüz’dür. 2003-2012 tarihleri arasında  Prof. Dr. Dilek Demir Erol fakültemizdeki ilk eczacı dekan olarak görev yapmıştır. 2012-2015 yıllarında bu görevi Prof. Dr. Hülya Akgün üstlenmiştir. Temmuz 2015 itibariyle Prof. Dr. Meriç Köksal Akkoç, dekanlık görevine vekaleten, Kasım 2017 tarihi itibariyle asaleten atanmıştır.

2006 yılında ilk mezunlarını veren Fakültemiz, 2005-2006 eğitim-öğretim yılı itibariyle ülkemizdeki diğer Eczacılık Fakültelerinde olduğu gibi 5 yıllık eğitim programına geçmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ECZAK (Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu) ve ECZAKDER (Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından değerlendirilerek 6 yıl süre ile “Tam Akreditasyon” almaya hak kazanmış ve Vakıf Üniversiteleri Eczacılık Fakülteleri içerisinde bir ilke imza atmıştır.