• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
6
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Farmasötik kimyaya giriş ve belli farmakolojik etkiye sahip bileşikleri sentez, analiz, metabolizma etki mekanizması ve yapı-etki çalışmaları açısından incelemek.
Dersin İçeriği: 

a) Teorik Kısım

Farmasötik Kimya ya giriş, biyolojik aktiviteye etki eden fizikokimyasal parametreler, reseptör ilaç etkileşmeleri, ilaç tasarımındaki teorik ilkeler, ilaç metabolizması, kemoterapötik ajanlar, sentetik antibakteriyel ilaçlar, antifungal ilaçlar, antikanser ailçlar, antiviral ilaçlar

b) Laboratory uygulamaları

Dansite tayini, refraktometri, polarimetri, farmakope analizleri, HPLC, UV spektometrisi, kolorimetri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bileşikleri  IUPAC sistemine göre adlandırabilir.

 

1,2,3

A,C

2) Bileşiklerin sentezini bilir.

 

1,2,3

A,C

3) Bileşiklerin metabolitlerini bilir.

 

1,2,3

A,C

4) Bileşiklerin farmakolojik etkilerini ve etki mekanizmalarını bilir.

 

1,2,3

A,C

5) Bileşikleri spektral metotlar kullanarak kalitatif ve kantitatif tayinini yapar.

 

1,2,3

A,C

6) Bileşiklerin yapı-aktivite ilişkilerini bilir.

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular Teorik

Lab

Ön Hazırlık

1

Farmasötik Kimyaya giriş

Lab. Demo

 

2

Biyolojik aktiviteyle ilişkili ilaçların fizikokimyasal özellikleri                                                    

Lab. Demo

 

3

Reseptör ve ilaç reseptör etkileşmeleri         

Dansite tayini

 

4

Farmakolojik aktiviteyle ilgili yapısal özellikler

refraktometri

 

5

İlaç tasarımının teorisi

polarimetri

 

6

İlaç metabolizması

farmakope analizleri

 

7

Kemoterapötik ilaçlar                                            

Arasınav

 

8

Antibiyotikler ve sentetik antibakteriyeller              

Lab. Demo

 

9

Arasınav I

Lab. Demo

 

10

Sentetik antimikrobiyeller                                    

HPLC

 

11

Antiparasitik ilaçlar

HPLC

 

12

Antiviral ajanlar ve proteaz inhibitörleri

UV spektometrisi,

 

13

Antifungal ilaçlar

kolorimetri

 

14

Arasınav II

Problem çözümü

 

15

Kanser ve kanser kemoterapisi

Problem çözümü

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Prof. Dr. Hülya Akgün Ders slaytları
 

Diğer Kaynaklar

  • 1. David A. Williams, Thomas L. Lemke ‘Foye’s Principle of medicinal Chemistry’ 8th edition, Williams & Wilkins, Phyladelphia(2007)
  • 2. H.Akgün, A. Balkan, A.Bilgin, Ü. Çalış, N. Gökhan, S. Dalkara, H. Erdoğan, D. Demir, M. Ertan, F. Özkanlı, E. Palaska, S. Saraç, C. Şafak, B. Tozkoparan, ‘Farmasötik Kimya’ İkinci baskı, Hacettepe, Ankara (2004)
  • 3. John H. Block, John M. Beale Jr., ‘Wilson and Giswolds textbook of organic madicinal and pharmaceutical chemistry’ 11th edition, Baltimore Williams & Wilkins, (2004)
  • 5.Thomas L. Lemke, S. William Zito, Victoria F. Roch and DavidA.Williams Çeviri Editörleri: Prof Dr. Öztekin Algül, Dr. Ecz. KayhanBolelli, Foye Medisinal Kimya Temel İlkeleri 2019.
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Her konu ile ilgili DERS SLAYTLARI

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ara sınav

2

30

lab

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

x

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

X

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

x

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

x

 

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

x

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

x

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

x

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

0.5

7.5

Ara Sınav

2

4

8

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 15x toplam uygulama saati

15

4

60

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

15

0.5

7.5

 

Lab. Ara sınav

1

2

2

Lab. Final

1

3

3

Ödev

1

1

1

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

159

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6