• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 234
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
5
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin bitkilerin botanik özellikleri hakkında temel bilgiye sahip olması ve insan sağlığı bakımından önemli özellikleri bilinen tıbbi bitkilerin tanınması ve genel özellikleri hakkında hakkında bilgi aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

1) Bitkilerle ilgili botanik tanımlar, filogenetik sınıflandırma ile mikrobiyolojik bitkilerden en gelişmiş bitkiler olan Asteraceae bitkilerine kadar tıbbi kullanıma sahip olan bitkiler ve bitkisel drogların tanınması, temel içerik ve biyolojik etkileri.

2) Pratik çalışmalarda bitkilerin teşhisine yönelik temel botanik özelliklerin uygulanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program öğrenim çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bitkilerin botanik özelliklerini ve temel terminolojiyi öğrenir.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3,4

A,B,C,D,G,H

2) Bitkinin familyasıni tayin edebilir.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3,4

A,B,C,D,G,H

3) Mikroskobik bitkilerin eczacılık bakımından önemini öğrenir.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3,4

A,B,C,D,G,H

4) Algler, Likenler, Pteridophyta, Spermatophyta bitkilerinin eczacılık bakımından önemini öğrenir.

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3,4

A,B,C,D,G,H

5) Gymnospermae ve Angiospermae bitkilerinin eczacılık bakımından önemini öğrenir..

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3,4

A,B,C,D,G,H

6) Bitkisel drog kavramını anlar

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1,2,3,4

A,B,C,D,G,H

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ, Genel kavramlar ve tanımlar

Demonstrasyon

 

2

Botanik Nomenklatür; kök, gövde, kabuk

Mantar, Eğrelti, Liken

 

3

Botanik Nomenklatür; yaprak

Mikroskobik bitkiler

 

4

Botanik Nomenklatür; çiçek, meyve

Coniferae

 

5

Bitkiler Alemi: Bacteriophyta, Mycophyta ve Likenler

Toprakaltı organları

 

6

Pteridophyta, Spermatophyta, Gymnospermae

Yaprak şekilleri

 

7

Angiospermae; Monocotyledonae

Meyveler

 

8

Angiospermae; Dicotyledonae

Çiçek incelemesi

 

9

ARA SINAV

Pratik sınavı

 

10

Angiospermae; Dicotyledonae

Çiçek incelemesi

 

11

Angiospermae; Dicotyledonae

Familya tayini ve Çiçek incelemesi

 

12

Angiospermae; Dicotyledonae

Familya tayini ve Çiçek incelemesi

 

13

Angiospermae; Dicotyledonae

Familya tayini ve Çiçek incelemesi

 

14

Angiospermae; Dicotyledonae

Familya tayini ve Çiçek incelemesi

 

15

Soru-cevap

 

 

16

Soru-cevap

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Medicinal Plants; Lecture Notes (2013)

Diğer Kaynaklar

Farmasötik Botanik (2012): Tanker N, Koyuncu M., Coşkun M

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Tüm ders konuları teorik derslerde ilgili konuların renkli görsellleri üzerinde anlatılmaktadır.  

Pratik

Pratik desrlerde öğrencilere teorik olarak aktarılan bilgiler taze veya kurutulmuş bitki materyaller üzerinde uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Ödevler

Öğrencilerden doğal yetişen bitkilerden toplayarak tayin etmesi ve  herbaryum örneği hazırlanması isteniyor.

Sınavlar

Teorik derslerin sınavları test usulü yapılmaktadır. Pratik derslerin sınavları ise hem teorik hem de pratik olarak yapılmaktadır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Uygulama

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

     

 

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar

       

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

     

X

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

  X  

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

      X  

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

  X    

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser

        X

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

     

X

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

  X  

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

      X  
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

4

4

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

16

3

48

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

16

1

16

Lab. Ara sınav

1

2

2

Lab. Final

1

4

4

Ödev

1

1

1

Final

1

11

11

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.0

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6