• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 415
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Genel yönetim ve işletme konularının eczacılık hizmetlerinde uygulanmasını öğretmek. Her türlü ilaç hizmeti verilme alanı ile ilgili örnekleri öğrencilere aktarmak.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım:   

İnsan kaynakları, hasta, finansal ve pazarlama yönetimi konu ve alt başlıklarının eczacılık alanına uygulanmasının öneminin vurgulanması.

       b. Laboratuvar uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Yönetim ve Yönetim fonksiyonlarının tanımını yapar

1,5,10

1,2,3,4

A,H

2) Eczane yönetiminin unsurlarını bilir

1,3,5,7,10

1,2,3,4

A,H

3) SWOT analizinin nasıl yapılacağını bilir

5,10

1,2,3,4

A,H

4) Eczacılık hizmetleri sırasında zaman kullanımı ve yönetiminin önemini  bilir

3,5

1,2,3,4

A,H

5) Finansal yönetim taktiklerini biliri

1,10

1,2,3,4

A,H

6) Elemanların işe nasıl alınacağını ve çıkarılacağını bilir

1,3,5

1,2,3,4

A,H

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

 Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Giriş

Temel Kavramlar: İşletme, Ekonomi, Yönetim,

 

 

2

Temel Kavramlar: Yönetim, Eczacı

Eczacılar için Yönetim bilgisi önemi

 

 

3

Dokuz Yıldızlı Eczacı Kavramı

 

 

4

İşletme Bilimi, Sanayi Devrimi ve Eczacılık İşletmeleri

 

 

5

Stresi anlamak ve başedebilmek

 

 

6

Stratejik Planlama (SWOT analizi, Vizyon, Misyon vb)

 

 

7

Eczane İşletmeciliği ve İnsan kaynakları Planlaması

 

 

8

Eczanede İletişim Yönetimi

 

 

9

Zaman Yönetimi

Profesyonelleşme

 

 

10

Finans Yönetimi

 

 

11

Stok Yönetimi

 

 

12

Eczane türleri ve Eczane yönetiminin hukuki konuları

 

 

13

Eczane yeri seçimi ve eczane açma/devralma konuları

 

 

14

Hayalimdeki eczane ve ideal eczacım

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Öğretim üyesi ders sunumları
 

Diğer Kaynaklar

  1. Pharmacy Management,Leadership, Marketing,and Finance, Chisholm-Burns M.A., Vaillancourt A.M., Shepherd M., Jones and Bartlett Publishers, Boston,2011.
  2. Pharmacy Management, Essentials for All Practice Settings, Desselle S.P., Zgarrick D.P., McGraw Hill Medical Publications, Newyork, 2009. (Yeditepe Merkez Kütüphanesi ve Bookstore)
  3. Pharmacy Management in Canada,  Bachynsky J.A., Segal H.J., The Canadian Foundation of Pharmacy, Toronto,1998.
  4. Fundamentals of  Management,  2nd Ed. Stephen p. Robbins, David A.De Cenzo (Yeditepe Merkez Kütüphanesi, HD 31 R5643, 1998.)
  5. Pharmacy Practice. Patricia Stone, Stephen J. Curtis, 3rd Ed. (Yeditepe Merkez Kütüphanesi, QV 737. S879 2002.)
  6. Pharmaceutical Project Management/ Drugs and The Pharmaceutical Sciences. Edited by: Tony Kennedy (Yeditepe Merkez Kütüphanesi, QV 736.P53617,1998.)
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders Notları

Ödevler

Önerilen İlgili Güncel kitap ve materyaller

Sınavlar

Ders Notları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

   

Uygulama (ödev)

1

60

Uygulama Sınav

   

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

X

     

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

X

         

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

     

X

   

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

X

       

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

     

X

   

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

X

         

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

     

X

   

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

X

         

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

X

       

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

   

X

     
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

     

Ara Sınav

1

24

24

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

 

   

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

 

   

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

24

24

Toplam İş Yükü

 

 

80

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

3,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3