• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 105
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı başlıca kimyasal prensipleri öğrencinin kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Genel Kimya'nın tamamlanması ile öğrencilerin kimyanın temel kavramları hakkında temel bilgi ve anlayış geliştirmeleri beklenir. Öğrenciler, çeşitli kimyasal durumlara uygulanabilecek bir dizi temel beceri geliştirmiş olacaklar. Bu dersi tamamlayan öğrenciler yetkin problem çözücüler olacaktır. Bir problemin temel parçalarını belirleyebilecek ve kimyasal problemi çözmek için bir strateji oluşturabilecekler. Bir problemin çözümünü tahmin edebilecek, çözüme ulaşmak için uygun teknikleri uygulayabilecek, çözümlerinin doğruluğunu test edebilecek, sonuçlarını yorumlayabilecek ve çözümü ilgili alanlara bilim ile ilişkilendirebileceklerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Analitik kimya kavramını açıklar.

1, 2, 8

1,2,3

A,H

2) Kalitatif-kantitatif analiz kavramlarını ve farklarını açıklar.

1, 2, 8

1,2,3

A,H

3) Analizlerde kullanılacak materyalleri tanıtır.

1, 2, 8

1,2,3

A,H

4) Analiz sonuçlarının verilmesinde istatistik bilgisinin nasıl kullanılacağını açıklar.

1, 2, 8

1,2,3

A,H

5) Kimyasal denge ve denge sürecine etki eden (ortak iyon, iyonik şiddet, aktivite) ilgili kavramları açıklar

1, 2, 8

1,2,3

A,H

6) Analitik kimya ile ilgili problemlerde sistematik yaklaşımın nasıl kullanılacağını açıklar.

1, 2, 8

1,2,3

A,H

7) Temel analiz teknikleri (gravimetrik analiz, titrimetrik analiz) ve bu tekniklerde karşılaşılan problemlerin çözümlerini açıklar.

1, 2, 8

1,2,3

A,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Kimyaya Giriş

Kaynak kitap, Ders notu

2

Maddenin Yapısı

Kaynak kitap, Ders notu

3

Eşitlik ve Formüllerin Sitokiyometrisi

Kaynak kitap, Ders notu

4

Başlıca Kimyasal Reaksiyon Sınıfları

Kaynak kitap, Ders notu

5

Kuantum Teorisi ve atomic Yapı

Kaynak kitap, Ders notu

6

Elektron Konfigürasyonu ve Periyodik Tablo

Kaynak kitap, Ders notu

7

Kimyasal Bağlar

Kaynak kitap, Ders notu

8

Moleküllerin Yapıları – Kovalent Bağlar

Kaynak kitap, Ders notu

9

Moleküllerarası Kuvvetler – Karışımların Özellikleri

Kaynak kitap, Ders notu

10

Organik Bileşikler ve Karbonun Atomunun Özellikleri

Kaynak kitap, Ders notu

11

Kinetik: Kimyasal Reaksiyonların Hızı ve Mekanizması

Kaynak kitap, Ders notu

12

Kimyasal Denge

Kaynak kitap, Ders notu

13

Asit- Baz Dengesi – Sulu Sistemlerde İyonik Denge

Kaynak kitap, Ders notu

14

Termodinamik- Elektrokimya

Kaynak kitap, Ders notu

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Chemistry, The Central Science, T.L.Brown, H.E. LeMay, B.E.Bursten, C.J. Murphy, P.W. Woodward, M.W. Stoltzfus, Pearson Education, 13rd  Edition (2015)

Diğer Kaynaklar

Chemistry, The Molecular Nature of Matter and Change,M.S. Silberberg, McGraw Hill, 4th Edition (2006)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Fotokopi, elektronik ders notları

Ödevler

 

Sınavlar

 
 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

80

Kısa Sınav (ödev)

2

20

Uygulama

-

-

Uygulama sınav

-

-

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

PÇ.1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

X

 

 

PÇ.2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

X

 

 

PÇ.3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

X

 

 

PÇ.4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

X

 

 

 

 

PÇ.5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

X

 

 

PÇ.6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

X

 

 

 

 

PÇ.7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

X

 

 

 

 

PÇ.8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

X

 

 

 

 

PÇ.9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

X

 

 

 

 

PÇ.10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

10

10

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

-

-

-

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

-

-

-

Lab. Ara sınav

-

-

-

Lab. Final

-

-

-

Ödev

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5