• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 121
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı eczacılık öğrencilerine fiziğin temel kuramlarını ve bunların sağlıkta uygulamalarını vermektir.
Dersin İçeriği: 

Bilimin Doğası ve Ölçüm, Mekanik, Akışkanlar Mekaniği, Elektrik ve manyetizma, Ses, Elektromanyetik Dalgalar, Mercekler ve Optik Aletler, Nükleer Uygulamalar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum.
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Temel birimleri ve çevrimlerini bilir.

1,2,4,6

1,2,3

A

Mekanik ve enerji konurumu hakkında fikir sahibidir.

1,2,4,6

1,2,3

A

Basınç, stres, strain kavramlarını ve Bernoulli denklemini bilir

1,2,4,6

1,2,3,4

A

Elektrik yükleri, davranışları ve uygulamalarını bilir

1,2,4,6

1,2,3,4

A

Ses ve ultrasound uygulamalarını bilir

1,2,4,6

1,2,3,4

A

Elektromanyetik dalgalar hakkında fikir sahibidir

1,2,4,6

1,2,3,

A

Optik aletleri ve göz kusuru düzeltme merceklerini bilir

1,2,4,6

1,2,3,4

A

Tıpta teşhis ve tedavide kullanılan nükleer reaksiyonları bilir

1,2,4,6

1,2,3,4

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Bilimin Doğası ve Ölçüm

 

2

Bilimin Doğası ve Ölçüm

 

3

Mekanik

 

4

Mekanik

 

5

Akışkanlar Mekaniği

 

6

Elektrik ve Manyetizma

 

7

Elektrik ve Manyetizma

 

8

Ara Sınav

 

9

Ses

 

10

Elektromanyetik Dalgalar

 

11

Elektromanyetik Dalgalar

 

12

Mercekler ve Optik Aletler

 

13

Nükleer Uygulamalar

 

14

Nükleer Uygulamalar

 

15

Final

 

16

   
 

Kaynaklar

Douglas Giancolli, Physics For Scientists and Engineers, 2009, Pearson

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Sunumların çıktıları

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav

1

40

 

Final Sınavı

1

60

 

Toplam

 

100

 

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 2

40

 

Toplam

 

100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu /

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

 

x

     

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

     

x

 

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

x

       

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

   

x

   

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

x

       

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

     

X

 

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

x

       

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

x

       

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

x

       

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

x

       

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

x

       

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

x

       

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

x

       

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

x

       
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

   

101

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

4.04

Dersin AKTS Kredisi

   

4