• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSY 220
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin; psikolojinin temel kavramları, kuramsal bakış açıları, alt dalları ve psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmeleri ve düşünce ve davranış ile ilgili başlıca konuları anlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

A) Teorik Kısım: Psikoloji bilimi ve kuramsal yaklaşımlar, araştırma yöntemleri, davranışın biyolojik temeli, insan gelişimi, bilinç, öğrenme, hafıza ve güdüleme hakkında temel bilgiler.

b)  Laboratuvar uygulamaları: -

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Psikoloji biliminin gelişimini, kuramsal bakış açılarını ve alt dallarını açıklar.

1,3,4,10

1,2,3

A,B,C

2) Bilimsel metotların ilkelerini açıklar; psikolojide kullanılan araştırma modeli ve tekniklerini tanımlar.

1,3,4,10

1,2,3

A,B,C

3) Davranışta rol oynayan biyolojik süreçleri analiz eder.

1,3,4,10

1,2,3

A,B,C

4) Gelişim süreçlerini ve kuramlarını açıklar ve bu süreçlerde bireyin hareketsel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini analiz eder.   

1,3,4,10

1,2,3

A,B,C

5) Bilincin farklı durumlarını kavrar; bilinci değiştiren psikoaktif maddeleri sıralar ve bu maddelerin sinir sistemi ve davranış üzerindeki etkilerini analiz eder.

1,3,4,10

1,2,3

A,B,C

6) Öğrenmeyi tanımlar; öğrenme türlerini açıklar ve karşılaştırır.

1,3,4,10

1,2,3

A,B,C

7) Bellek türlerini ve özelliklerini açıklar.

1,3,4,10

1,2,3

A,B,C

8) Güdülemeyi tanımlar; biyolojik ve sosyal ihtiyaçları analiz eder. 

1,3,4,10

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

 

2

PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 

 

3

DAVRANIŞIN BİYOLOJİK TEMELLERİ I

 

 

4

DAVRANIŞIN BİYOLOJİK TEMELLERİ II

 

 

5

YAŞAM BOYUNCA İNSAN GELİŞİMİ I

 

 

6

YAŞAM BOYUNCA İNSAN GELİŞİMİ II

 

 

7

ARA SINAV

 

 

8

AKIL, BİLİNÇ VE BİLİNCİN FARKLI DURUMLARI I

 

 

9

AKIL, BİLİNÇ VE BİLİNCİN FARKLI DURUMLARI II

 

 

10

ÖĞRENME VE DAVRANIŞ ANALİZİ I

 

 

11

ÖĞRENME VE DAVRANIŞ ANALİZİ II

 

 

12

BELLEK I

 

 

13

BELLEK II

 

 

14

GÜDÜLEME

 

 

15

FİNAL SINAVI

 

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Gerrig, R.J., & Zimbardo, P.G. (2012). Psychology and life (20th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Final Sınavı

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

x

 

 

 

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

x

 

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

x

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

x

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

x

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

x

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

x

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

x

 

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

x

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

7

7

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

75

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3.0

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3