• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 413
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Eczacılık Fakültesi öğrencilerine zehirlenmelerde genel tedavi prensiplerini; klinikte kullanılan önemli ilaç gruplarının, toksik gazların, bağımlılık yapıcı maddelerin, pestisitlerin ve evlerde kullanılan kimyasal maddelerin toksik etki mekanizmaları, zehirlenme belirtileri, antidotları ve tedavi yaklaşımlarını öğrenebilmeleri için yeterli bilgiyi sunmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında; Klinik toksikoloji hakkında genel bilgi ve hedef organların toksik cevapları; zehirlenmelerde genel tedavi prensipleri; analjezik ve anti-inflamatuar ilaçlar; antikolinerjik ve nöroleptik ilaçlar; bağımlılık yapıcı maddeler; sempatomimetikler; sedatif/hipnotikler; kardiyovasküler ilaçlar; halusinojenik maddeler; toksik gazlar; pestisitler (insektisitler, rodentisitler, herbisidler); alkoller; evlerde kullanılan kimyasal maddeler gibi belirli grup ilaçların ve ksenebiyotiklerin toksisitesi tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Zehrilenmelerde genel tedavi prensiplerini kavrayabilme.

1, 2, 3, 5, 6, 8

1,2,3,4,6

A, B, C, D, G, H

2) Hedef organların toksik yanıtlarını anlayabilme.

1, 2, 3, 5, 6, 8

1,2,3,4,6

A, B, C, D, G, H

3) İlaçlar ve diğer kimyasal ve doğal maddelerle meydana gelen zehirlenmelerin mekanizmalarını kavrayabilme.

1, 2, 3, 5, 6, 8

1,2,3,4,6

A, B, C, D, G, H

4) İlaçlar ve diğer kimyasal ve doğal maddelerle meydana gelen zehirlenmelerin antidotlarını ve tedavi yaklaşımlarını kavrayabilme.

1, 2, 3, 5, 6, 8

1,2,3,4,6

A, B, C, D, G, H

5) Öğrendiği bilgileri insan ve çevre sağlığının korunmasında kullanabilme

1, 2, 3, 5, 6, 8

1,2,3,4,6

A, B, C, D, G, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Klinik Toksikolojiye Giriş-I

Kaynaklara çalışma

2

Klinik Toksikolojiye Giriş-II

Kaynaklara çalışma

3

Analjezik Ve Anti-İnflamatuar Ajanlar

Kaynaklara çalışma

4

Antikolinerjik Ve Nöroleptik İlaçlar

Kaynaklara çalışma

5

Opiyatlar Ve Opioidler

Kaynaklara çalışma

6

Sempatomimetikler

Kaynaklara çalışma

7

Sedatif/Hipnotikler

Kaynaklara çalışma

8

Kardiyovasküler İlaçlar

Kaynaklara çalışma

9

Halusinojenik Ajanlar

Kaynaklara çalışma

10

Toksik Gazlar

Kaynaklara çalışma

11

İnsektisidler

Kaynaklara çalışma

12

Herbisidler

Kaynaklara çalışma

13

Alkoller

Kaynaklara çalışma

14

Evde Kullanılan Kimyasal Maddeler

Kaynaklara çalışma

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders notu

Diğer Kaynaklar

  1. Barile, A.F. ‘Clinical Toxicology, Principles and Mechanisms’, CRC Press, London, 2004.
  2. Olson K.R., Lange Poisoning & Drug Overdose, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2007
  3. Claassen, C.D.,  Casarett and Doull’s Toxicology, McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2008
  4. Claassen, C.D.,  Casarett and Doull’s Toxicology, McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2013
  5. Brunton, L.L., Lazo, J.S., Parker, K.L.: Godman and Gilman’s The Pharmacological Basis Of Therapeutics, 11th Edition, McGraw Hill, New York, 2005
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Fotokopi Paylaşılır.

Ödevler

Paylaşılır.

Sınavlar

Paylaşılmaz.

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav (Haftalık quiz sınavlarından oluşur.)

13

95

Kısa Sınav

0

0

Ödev

1

5

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

PÇ.1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

X

PÇ.2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

X

PÇ.3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

X

PÇ.4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

X

 

 

 

 

PÇ.5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

 

X

PÇ.6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

X

PÇ.7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

X

 

 

 

 

PÇ.8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

X

PÇ.9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

X

 

 

 

 

P.10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

90

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3