• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 586
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Eczane Ve Müşteri İlişkiler Yönetimi (Yurtdışındaki Yaygın Adıyla Sosyal Eczacılık, Eczacılık Uygulamaları Ve Yönetimi) İlaçların Bireysel, Kurumsal Ve Toplumsal Rolleriyle İlgilenen Multidisipliner Bir Bilim Dalıdır.Hasta Ve Müşteri Sosyal Eczacılık Yönetimi Eczacılık Hizmetlerinin Yönetim Ve Organizasyonu, Eczacılık Hizmetlerinin Uygulama Alanlarında Toplum Sağlığının Korunması Ve Geliştirilmesi, Toplumda İlaç Kullanımı Davranışlarının İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi, Eczacılık Mevzuatı Ve Hukuku, Eczacılık Deontolojisi Ve Meslek Etiği, Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Sağlık, İlaç Ekonomisi Ve Politikalarının Farmakoepidemiyolojik, Farmakoekonomik Yöntemler Işığında İzlenmesi, Değerlendirilmesi Konuları Önemli Çalışma Alanlarıdır. Bu Ders İşletmecilik Bilgi Ve Becerilerinin Eczacılık Alanlarına Uygulanmasının Öğretimine Yöneliktir. Dersin Amacı, Öğrencilere Eczane İşletmeciliği Konularını İyi Eczacılık Uygulamaları Çerçevesinde Öğretmek Ve Onları Eczane Eczacılığı, Endüstri Ve Özel Çalışma Alanlarına Hazırlamaktır. Finans, Pazarlama Ve İnsan Kaynakları Gibi Konularda Derin Bilgilere Sahip Olmak Ve Stratejik Düşünme Kabiliyetine Sahip Olmak Gerekir.İşletme Yönetimi Eğitimi Öğrencilere Çeşitli Yetkinlikleri Kazandıracak Bilgileri Vermeyi Amaçlıyor.
Dersin İçeriği: 

Eczane İnsan Kaynakları Yönetimi, Eczane Ve Finans Yönetimi, Eczane Stok, Sipariş Ve Satınalma Yönetimi, Eczane Yer Seçim, Kuruluş İşlemleri, Halkla İlişkiler, Tüketici Davranışları. Eczane Kamu İlişkiler Yönetimi, İşletme Amaç, Araç Ve Fonksiyonları İşletme İle İlgili Temel Kavramlar İşletmelerin İç Ve Dış Çevre Unsurları İle Etkileşimi Bir İşletme Olarak Eczane, Sağlık Sektörü Ve Eczane İşletmeciliğinin Özellikleri. Eczanelerde Satış Ve Pazarlama Uygulamaları Satış Becerisi, Karlılık Analizi, İşletme Gelişim Stratejileri.İş Yerinde Stres Yönetimi Ve Stresle Baş Edebilme Yöntemleri, İş Ve Örgüt Psikolojisi, Çatışma Yönetimi, Sorunlarla Etkin Mücadele Yöntemleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri 9: Sorun/Problem Çözme 10: Rol Oynama/Dramatize Etme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru ve Yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Bu ders işletmecilik, yönetim, gelişim, sürdürülebilir başarı bilgi ve becerilerinin eczacılık alanlarına uygulanmasının öğretimine yönelik koşullarını açıklar.

1,2,5,6,7,9

1,2,3,4,5,6,8,9,10

A,B, E, H

2. Bu ders öğrencilere eczane işletmeciliği konularını iyi eczacılık uygulamaları çerçevesinde öğretmek ve onları eczane eczacılığı, endüstri ve özel çalışma alanında temel yönetim becerilerini kazandırır.

1,2,5,6,7,9

1,2,3,4,5,6,8,9,10

A,B, D, G

3. Finans Yönetimi, Eczane Stok, Sipariş ve Satınalma Yönetimi ile ilgili temel bilgi kazanır.

1,2,5,6,7,9

1,2,3,4,5,6,8,9,10

A,B, D, G

4. Eczane İnsan Kaynakları  ve, Müşteri İlişkileri ile ilgili temel bilgi kazanır.

1,2,5,6,7,9

1,2,3,4,6,8,9,10

A,B, D, G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Eczane Ve Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları,  İş Ve Örgüt Psikolojisi

İlgili Literatür

2

Eczane Finans Yönetimi, Temel Muhasebe Analizleri,

İlgili Literatür

2

Nakit Akış Yönetimi, Gelirlerim Giderlerimi Karşılıyor Mu?, Karlılık Analizi, Hangi Ürün/Hizmet Daha Çok Kar Getiriyor? Bütçe/ Planlama Gelir Ve Giderler Yönetimi                   

 

3

Stok Yönetimi, Ne Kadar Ürün Bulundurmalı? Ürün Yönetimi,Hangi Ürünü Bulundurmalı?

İlgili Literatür

4

Sipariş/Tedarik Yönetimi  En Uygun Ve Doğru Şekilde Nereden Alabilirim?

İlgili Literatür

5

Satış, Pazarlama , Müşteri İlişkileri/ Nasıl Davranmalı? Satışları Nasıl Artırmalı?

İlgili Literatür

6

Smart Eczane Yönetimi (S.M.A.R.T.)

İlgili Literatür

7

Eczane Yer Seçim Analizi

İlgili Literatür

8

Eczane Tasarım Ve Yerleştirme

İlgili Literatür

9

Eczane Kategori Yönetimi

İlgili Literatür

10

Eczane Ürün Yönetimi

İlgili Literatür

11

Eczane Satış, Pazarlama Ve Kampanya  Yönetimi

İlgili Literatür

12

Bayilik, Distribitörlük Ve İlaç Dışı Satınalma Yönetimi

İlgili Literatür

13

Eczane  Kamu, Banka, Maliye, Kredilendirme, Faktorink, Finans Analizi, Değerli Evraklar Yönetimi

İlgili Literatür

14

Sağlık Sektöründe Teknoloji, Web Tabanlı Proğramlar, Online Pazarlama, Sosyal Medya Yönetimi, E-Mailing, Digital Pazarlama

İlgili Literatür

15

Genel Tekrar/Ders Değerlendirme

İlgili Literatür

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders Notları, ilgili literatür ve videolar, veri tabanları

Diğer Kaynaklar

1. Yağlı, F., Eczacılık Yardım Uygulamaları Eğitim Notlarıİstanbul, 2019

2. Yağlı, F., Academi.eu yayınları,

3. Yağlı, F., Dergipark.org.tr yayınları,

4. Yağlı, F., Slideplayer.biz.tr yayınları,

5. www.fahriyagli.net internet sayfası

6. S.B.TİTCK ve SGK Yönetmelikleri

7. Özerol, Hakan.,.Finansı olmayanlar için finans, 2020-Ankara

8. Gönenli, Atilla. İşletmelerde Finans Yönetimi. İstanbul: İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayını

9. Adal, Zeki. İnsan Kaynakları Yönetimi, Beykoz Üniversitesi Y.Lisans Notları

10. Gök, Sibel Yönetim, Organizasyon, B.Ü Y. Lisans Ders Notları,2020

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

Ders Notları, ilgili literatür ve videolar

Ödevler

-

Sınavlar

-

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav ve Derse Katılım

1

25

Kısa Sınav/Ödev

2

15

Final Sınavı/Proje Ödevi

1

60

Toplam

4

100

Final/Proje Ödevi Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

       

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

     

X

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

     

X

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

     

X

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

       

X

6

Eczane Yönetim  prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

       

X

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

       

X

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

   

X

   

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

       

X

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

     

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Laboratuvar

-

-

-

Ara Sınav/Araştırma Ödevi

1

2

2

Final Sınavı/Proje Ödevi

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

68

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2.72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3