• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 308
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
6
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı farmasötik dozaj şekillerinin hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve farmasötik ürünlerin tasarımı, kalite kontroller, stabilite ve ilacın etkinliğini sağlayan fakörlerin en uygun şekliyle algılanması, farmasötik ürünlerin ve bunların üretimi ile ilgili alanlarda görev yürütebilecek yeterli bilgiye sahip olmaktır.
Dersin İçeriği: 

a) Teorik kısım

Bu ders formülasyon, üretim ve konvansiyonel ilaç formülasyonlarının kontrolü gibi konuları içermektedir. Ders konferans salonunda verilecektir. Öğrencinin farmasötik hesaplamalar için kişisel çalışması gereklidir. Her form için, formülasyon prensipleri, eksipiyanlar, hazırlık ve kontrol yöntemleri ele alınmıştır.

Dersin amacı, kazanılmış biyo-eczacılık ve fizikokimyasal bilgiler ışığında formülasyon, üretim ve farmasötik dozaj şekilleri hakkında öğrencileri eğitmektir. Bu derste detaylı bir şekilde anlatılacak konular arasında: Steril parenteral preparatlar, oftalmik, nazal otik preparatlar, ağız yoluyla uygulanan katı dozaj formları (tozlar), granüller, tabletler, pastiller ve kapsüller bulunmaktadır.

 

b) Laboratuar uygulamaları

Farmasötik ve fizyolojik olarak uygun Steril parenteral preparatlar, oftalmik nazal otik preparatlar, ağız yoluyla uygulanan katı dozaj formları (tozlar), granüller, tabletler, pastiller ve kapsüller formülasyonların hazırlanması ve  kalite kontrollerinin yapılması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Farmasötik Dozaj Şekilleri hakkında yeterli bilgi ve farmasötik ürünlerin tasarımı, yüksek kalite, stabilite ve etkinliğini sağlayan fakörlerin en uygun şekliyle algılanması, farmasötik ürünlerin ve bunların üretimi ile ilgili alanlarda görev yürütebilecek yeterli bilgiye sahip olmak

1,2,3,4,6,7,10

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,E,F,G,H

2) Farmasötik endüstride ve eczanelerde seminerler, konferanslar la farmasötik uygulamaların anlatılması.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,E,F,G,H

3) Farmasötik dozaj şekillerinin hazırlanması ve kontrolü

1,3,5,10

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,E,F,G,H

 
 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

İzotonisite Hesaplamaları ve Oftalmik preperatların Hazırlanması: Tamponlar, tampon kapasitesi, izotonisite, izo-ozmosite, ozmotik basınç, hipertonisite, hipotonisite tanımları. Farmasötik solüsyonlarda kullanılan tamponlar. Oftalmik solüsyonlar için güvenli kabul çözelti pH aralığının tanımlanması. İstenilen pH ve tampon kapasitesine sahip tampon çözelti formülasyonu ve analizi. İzotonisitenin oftalmik solüsyonlarda ki öneminin açıklanması. Sterilitenin oftalmik solüsyonlarda ki öneminin açıklanması. Farmasötik solüsyonlarda ki koruyucuların rolünün açıklanması.

Farmasötik ve fizyolojik olarak kabul edilebilir oftalmik, nasal çözeltilerin formülasyonu ve hazırlanışına ilişkin demonstrasyon

Ders Kitabı, Ders Notları,

2

Farmasötik çözeltilerde kullanılan tamponların tanımlanması, Oftalmik ve nazal solüsyonlar için güvenli pH aralığının belirlenmesi, istenilen pH ve tampon kapasitesine sahip bir tampon solüsyon formüle edilmesi ve analiz edilmesini, Oftalmik ve nazal solüsyonlarda izotonisitenin önemini açıklar. Oftalmik solüsyonlarda sterilitenin önemini açıklar.

Parenteral çözeltilerin formülasyonu ve hazırlanışına ilişkin demonstrasyon

Ders Kitabı, Ders Notları,

3

Radyasyonla sterilizasyon, Filtrasyon ile sterilizasyon, kimyasal sterilizasyon yöntemleri, yeni sterilizasyon teknolojileri, sterilizasyon yöntemlerinin nasıl seçildiğinin açıklanması, sterilite güvence sistemleri, eczacılıkta kullanılan steril dozaj şekilleri, parenteral preperatlara dair kısa bir tarihçe, parenteral uygulama yolları, laboratuvar düzeyi parenteral üretiminde kullanılan teknikler ve çalışma ortamı.

Farmasötik ve fizyolojik olarak kabul edilebilir oftalmik, nasal çözeltilerin formülasyonu ve hazırlanışı

Ders Kitabı, Ders Notları,

4

Parenteral ürünlerin uygulanmasına dair hesaplamalar (konsantrasyon, doz ve uygulanış hızı); üretim, sterilizasyon ve kalite kontrol yönetimlerine yönelik özel önlemlerin açıklanması

Farmasötik ve fizyolojik olarak kabul edilebilir oftalmik, nasal çözeltilerin formülasyonu ve hazırlanışı

Ders Kitabı, Ders Notları,

5

TPN üretimi için Toplam Parenteral Beslenme (TPN), hesaplamalar, uyumsuzluk sorunları ve temiz oda gereksinimlerinin açıklanması

Farmasötik ve fizyolojik olarak kabul edilebilir steril parenteral çözelti formülasyonu hazırlama Strilizasyon tekniklerinin gösterilmesi

Ders Kitabı, Ders Notları,

6

Parçacık boyutları, eleme standardı, parçacık boyutu küçültme ve yüzey etkinliği, yüzey alanı gözenek boyutu ölçümleri için ortalama çapları tanımlama

Büyük hacimli Parenteral preperatların formülasyonu ve hazırlanışı

Ders Kitabı, Ders Notları,

7

Toz, granül ve Mikromeritik: Farmasötik tozlar ve partiküllerin özellikleri, toz ve granüllerin çeşitlerinin listelenmesi, farmasötik toz ve granüllerin uygun kullanım şekillerinin açıklanması.

Lab Arasınav

Ders Kitabı, Ders Notları,

8

Kapsüllerin dozaj şekli olarak avantaj ve dezavantajları. Kapsüller için gerekli olan resmi USP testleri. Yumuşak ve sert kapsül hazırlama yöntemleri.

Dozaj şekli olarak sert kapsüllerin resmi USP testlerinden elde edilen verilere göre değerlendirilmesi.

Farmakope koşullarına göre kapsüllerin değerlendirilmesi.

Tozların, granüllerin ve efervesan granüllerin hazırlanmasına ilişkin demonstrasyon

Ders Kitabı, Ders Notları

9

Dozaj şekli olarak tabletlerin avantaj ve dezavantajları.

Tabletler için gerekli resmi USP testleri.

Tablet hazırlamada kullanılan üç yöntem. Resmi USP testlerinden alınan verilere göre tablet dozaj seklinin değerlendirilmesi

Tozların, granüllerin ve efervesan granüllerin hazırlanması

Ders Kitabı, Ders Notları,

10

Dozaj şekli olarak tabletlerin resmi USP testlerinden elde edilen verilere göre değerlendirilmesi.

Farmakope koşullarına göre tabletlerin değerlendirilmesi

Kapsül formülasyonu hazırlanışı

Sert ve yumuşak pastil formülasyonlarının hazırlanışı

Ders Kitabı, Ders Notları,

11

Geleneksel veya hemen salım formları tarafından sunulmayan terapötik veya uygunluk amaçlarına ulaşmak için tasarlanmış, zamana, seyre ve / veya konuma dayalı ilaç salım özelliklerine sahip dozaj formlarının açıklanması

Tablet kaplama prosesleri

Ders Kitabı, Ders Notları,

12

Bu dersin amacı, farmasötik ürünlerin son kullanma tarihini desteklemek için bir stabilite programı geliştirme konusunda temelden ileri seviyeye bir anlayış sağlamaktır. İçerik, ilaç maddesi ve ilaç ürünlerinin stabilite profilini anlamak için geliştirmeden ticariye farklı yönlere odaklanacaktır.

Tablet formülasyonlarının hazırlanışı

Ders Kitabı, Ders Notları,

13

Ambalaj, primer ve sekonder ambalaj, ambalajlamanın rolü, ambalaj seçimini etkileyen faktörler, farmasötik konteynerların çeşitli tipleri, farmasötikler için kullanılan ambalaj malzemeleri.

Tablet formülasyonu kalite kontrolleri

Ders Kitabı, Ders Notları,

14

Endüstriyel üretim tasarımı, ilaç fabrikalarının tesisleri, GMP, GLP ve farmasötik ürünlerin kalite güvencesi

Kapsül formülasyonlarının kalite kontrolleri

Ders Kitabı, Ders Notları,

    15 Final Sınavı    Ders Kitabı, Ders Notları,
 

Kaynaklar

Ders Notu

Ansel, H.C., Pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems. Lea and Febiger, Philadelphia

Diğer Kaynaklar

Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Mack Publishing Co: Easton, PA, USA, Handbook of Excipients

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders Notları, Ders Kitabı

Ödevler

Proje ve Sunum

Sınavlar

Arasınav, Lab Arasınavı, Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınavlar

1

25

Lab

1

25

Final Sınavı

1

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

       

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

       

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

      X

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

   

X

   

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

    X

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

       

X

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

      X

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

   

X

   

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

     

X

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

   

 

X  
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

2

5

10

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

16

1

16

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

16

2

32

Lab. Ara sınav

1

4

4

Lab. Final

1

5

5

Ödev

1

2

2

Final

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

171

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,84

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7