• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 233
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Kanıta dayalı olarak; hastalıklar ve hastalıklarla ilişkili durumların fizyopatolojik mekanizmaları hakkındaki temel bilgileri ve konseptleri aktarmaktır.
Dersin İçeriği: 

a. Teorik Kısım:

Fizyopatoloji, klinik ve temel bilimler arasında köprü kuran ve hastalıkların biyolojik temelini anlamaya odaklanan bir disiplindir. Fizyopatoloji dersleri hastalıkların temel nedenlerini, hastalıkların oluşma mekanizmalarını (patogenez), komplikasyonlarını, hastalarda ortaya çıkan belirti ve bulguların nasıl oluştuğunu açıklayan bilgileri içermektedir. Dersin konuları, fizyopatolojinin genel kavramları ile kardiyovasküler, solunum, böbrek, endokrin ve gastrointestinal gibi vücut sistemlerindeki fizyopatolojik değişikliklere odaklanacak şekilde düzenlenmiştir. 

b.  Laboratuvar uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları
Programın  öğrenme çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler:
1) Temel fizyopatolojik  mekanizmaları tanımlayabilir ve açıklayabilir
1,4,6,7,8
1,2,3
B
2) İnfeksiyon hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmalarını tanımlayabilir ve açıklayabilir
1,4,6,7,8
1,2,3
B

3) Kardiyovasküler sistem hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmalarını tanımlayabilir ve açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

4) Solunum sistemi hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmalarını tanımlayabilir ve açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

5) Kan hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmalarını tanımlayabilir ve açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

6) Endokrin sistem hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmalarını tanımlayabilir ve açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

7) Sindirim sistemi hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmalarını tanımlayabilir ve açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

8) Üriner sistem hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmalarını tanımlayabilir ve açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

9) Kadın ve erkek üreme sistemi hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmalarını tanımlayabilir ve açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

10) Obesite ve obesite ile ilişkili  hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmalarını tanımlayabilir ve açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

11) Sinir sistemi hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmalarını tanımlayabilir ve açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

12) Kas iskelet sistemi hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmalarını tanımlayabilir ve açıklayabilir

1,4,6,7,8

1,2,3

B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Fizyopatolojiye Giriş

 

 

2

Enfeksiyon Hastalıklarının Fizyopatolojisi

 

 

3

Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarının Fizyopatolojisi-I

 

 

4

Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarının Fizyopatolojisi-II

 

 

5

Solunum Sistemi Hastalıklarının Fizyopatolojisi

 

 

6

Hematolojik Hastalıkların Fizyopatolojisi-I

 

 

7

Hematolojik Hastalıkların Fizyopatolojisi-II

 

 

8

Endokrin Sistem Hastalıklarının Fizyopatolojisi

 

 

9

Gastrointestinal Sistem Hastalıklarının Fizyopatolojisi

 

 

10

Üriner Sistem Hastalıklarının Fizyopatolojisi

 

 

11

Üreme Sistemi Hastalıklarının Fizyopatolojisi

 

 

12

Obezite Fizyopatolojisi

 

 

13

Sinir Sistemi Hastalıklarının Fizyopatolojisi

 

 

14

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Fizyopatolojisi

 

 
 

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Kitaplar
1-Mcphee, Stephen J;Ganong,William F Lange; Pathophysiology of Disease An Introduction to Clinical Medicine 5th Edition
2- DiPiro, J. T. Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach. New York: McGraw-Hill Medical.
3- McCance, K. L. & Huether, S. E. (2019). Pathophysiology : the Biologic Basis for Disease in Adults and Children. St. Louis, Missouri:Elsevier.
4- Kumar, V., Abbas, A. K., Aster, J. C., & Robbins, S. L. (2013). Robbins basic pathology. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders.
5- Kasper, D. L., Fauci, A. S., Hauser, S. L., Longo, D. L. 1., Jameson, J. L., and Loscalzo, J. (2015). Harrison's Principles of Internal Medicine. New York: McGraw Hill Education.
Diğer Kaynaklar
1- Elektronik kaynaklar:
2- Ders notları
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders notları paylaşılır.

Ödevler

Ödev uygulaması yoktur.

Sınavlar

Ara sınav ve Final sınavı yapılır. Sınav soruları paylaşılmaz.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

   

Uygulama

   

Uygulama sınav

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

 

 

 

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

X

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

X

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

X

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

X

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

     

Ara Sınav

1

15

15

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

     

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

     

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

62

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,48

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3