• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı hastaya yaklaşımı ve hastanede olan ilaç ihtiyaçlarının nasıl karşılayacağını öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Çeşitli hastane ve servislerinde hasta takipleri yapmak, sınıf içi vaka sunumları ve tartışmalar, simüle edilmiş vaka senaryoları ve eczane uygulama becerileri eğitimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrencilerin farklı ortamlarda farmasotik bakım sürecini uygulamalarını sağlamak

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,F,G,H

2) Klinik eczacının hastanelerdeki rolünü ve görevini gösterir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,F,G,H

3) İletişim, işbirliği ve dokümantasyon dahil olmak üzere eczane uygulama becerilerini geliştirmek

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,F,G,H

4) Çeşitli hastalık durumlarında (kardiyovasküler, Solunum Hastalıkları, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Hematoloji, kemik ve eklem bozuklukları) hastalara yönelik bakım planını değerlendirin ve tasarlayın

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,F,G,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Hasta Bakım Süreci

 

 

2

Hasta Bakım Süreci Uygulamaları

 

 

3

Laboratuvar Verilerinin Değerlendirilmesi 01

Kardiyoloji klinik ziyaretleri

 

4

Laboratuvar Verilerinin Değerlendirilmesi 02

Kardiyoloji klinik ziyaretleri

 

5

İlaç uygulama yolları

Kardiyoloji klinik ziyaretleri

 

6

İlaçların Gebelik ve Emzirme Etiketlenmesi

Kardiyoloji klinik ziyaretleri

 

7

İlaç bilgi kaynakları 01

Kardiyoloji klinik ziyaretleri

 

8

İlaç bilgi kaynakları 02

Dahiliye poliklinik ziyaretleri

 

9

Ara Sınavlar

Ara Sınav Vaka Sunumları

 

10

İlaç etkileşimleri

Dahiliye poliklinik ziyaretleri

 

11

Yaygın Tıbbi Kısaltmalar

Dahiliye poliklinik ziyaretleri

 

12

İlaç Hatalarını Önleme

Dahiliye poliklinik ziyaretleri

 

13

İnhaler Çeşitleri.
Hasta Eğitimi: İnhaler Uygulama Kılavuzu. (pratik gösteri ile)
Dahiliye poliklinik ziyaretleri
 

14

Son değerlendirme Sınavı

Final Sınavı Vaka Sunumları

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

1. Barbara G. Wells, Joseph T. DiPiro, Terry L. Schwinghammer, Cecily V. DiPiro, ‘Pharmacotherapy Handbook’ 11th edition, New York, NY: McGraw-Hill (2019)

2. Terry L. Schwinghammer, Julia M. Koehler, Jill S. Borchert, Douglas Slain, Sharon K. Park, ‘Pharmacotherapy Casebook: A Patient-Focused Approach’ 11th edition, New York, NY: McGraw-Hill (2019)

3. Joseph T. DiPiro, Gary C. Yee, L. Michael Posey, Stuart T. Haines, Thomas D. Nolin, Vicki Ellingrod, ‘Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach’ 11th edition, New York, NY: McGraw-Hill (2019)

Diğer Kaynaklar

RXMedia

Uptodate

Lexicomp

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ek notlar ve çalışma notları hazırlanacaktır.

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

A- Dersler

(50 %)

Vize

20 %

Final Sınavı

20 %

Ödevler

10 %

 

 

B- Hastane Eğitimi

(50 %)

Vaka raporları

30 %

sınavlar

15 %

Hastanede Tutum

05 %

 

 

Final notu

(100 %)

A+B

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

       

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

       

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

X

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

X

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

X

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

X

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

X

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

X

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

X

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

1

1

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

16

   

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

16

   

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

98

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4