• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 521
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Türkiye’de eczacılık yapmak ve eczacılık hizmetleri verebilmek için gereken kanun, yönetmelik ve işleyişleri öğretmek.
Dersin İçeriği: 

a. Teorik Kısım

Yazılı regulasyonlar ile ulusal ve uluslarası bağlamda önemli konu başlıklarını tartışmak, rapor hazırlamak.

 

b. Laboratuvar Uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Eczacılık mesleğini farklı ortamlarda icra edecek eczacıların, eczane açmak, işletmek konusunda tüm yasaları bilmesini sağlamak.

01, 03, 04

1,2,3,4,8

H

2) Yasa ve yönetmeliklere uyumsuzluğun sonuçlarını kavratmak.

01, 03, 04

1,2,3,4,8

H

3) Hastane ortamında eczacılık hizmeti verirken gerekli olacak temel yasaların (hasta hakları, hasta onamı, hataların önlenmesi, çevre koruma, meslektaşlararası ilişkiler, ruhsat dosyası hazırlama, ilaç reklamları ve tanıtım, ambalaj vb) temel noktalarını bilmek, hangi konu ve sorun için hangi yasalara dönülmesi gerektiğini kavramak.

01, 03, 04

1,2,3,4,8

H

4) Eczane açarken ve işletirken uyulması gerken yasa ve yönetmelikleri öğrenmek, bilmek

01, 03, 04

1,2,3,4,8

H

5) İlaç üretimi ile ilgili yasa, yönetmelik ve klavuzları bilmek

01, 03, 04

1,2,3,4,8

H

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Giriş: temel terimlerin tanımlanması: hak, yükümlülük, sorumluluk ve yasal sorumluluk.
Normlar hiyerarşisi

 

 

2

Hasta ve Tüketici Hakları

 

 

3

6197 Nolu Kanun

 

 

4

6197 Nolu Kanun

 

 

5

6643 Nolu Kanun

 

 

6

1.1262 nolu Kanun
2.İlaç Atıkları/ Çevre Güvenliği

 

 

7

BTÜ Tanıtım Faaliyetleri
(Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik)

 

 

8

2313 Nolu Kanun

 

 

9

984 Nolu Kanun

 

 

10

İlaç Fiyatlandırması Hakkında Yönetmelik

 

 

11

İyi Eczacılık Uygulamaları,
İlaç Dağıtım Kanalları

 

 

12

Tıbbi Cihaz  yönetmelikleri

 

 

13

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

 

 

14

Genel Değerlendirme

 

 
 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Öğretim üyesi ders sunumları

Diğer Kaynaklar

  1. https://www.teb.org.tr/   (TEB web page)
  2. www.TİTCK.org.tr (SB web sayfası)
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Öğretim üyesi ders sunumları

Ödevler

Özel Konular ile ilgili raporlar

Sınavlar

Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

   

Uygulama (gezi, sunum vb raporlar)

 

 

Uygulama Sınav

 

 

Toplam

 1

100

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

   

x

   

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

x

       

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

     

x

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

       

x

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

x

     

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

x

     

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

x

       

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

x

     

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

x

     

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

x

       
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

 

 

 

Ara Sınav

1

24

24

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

 

 

 

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

 

 

 

Lab. Ara sınav

 

 

 

Lab. Final

 

 

 

Ödev (raporlar)

 

 

 

Final

1

24

24

Toplam İş Yükü

 

 

80

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3