• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 558
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Sağlık davranışı ve ilaç kullanım alışkanlıkları ile ilgili faktörler ile ilgili araştırmaları uygulamalı olarak incelemek dersin ana amacıdır. Farklı toplumlarda hastalık ve tedavi farklılıklarını anlamaya çalışır.
Dersin İçeriği: 

Hastalık ve ilaç tedavisinin(folklorik, popüler, alternatif, biyomedikal vb) sosyal (toplumsal) yapılanması anlaşılmaya çalışılır. Öğrencilerden hastaların ilaç kullanımı ile ilgili derinlemesine görüşmeler yapması, hasta ve hastalık hikayelerini toplaması, gözlemler yapması ve  sağlık profesyonelleri ile irtibatlanması beklenmektedir. Sunum konuları: ilac kullanımının tarihi, ilaç kullanımının kültürler arası kullanım psikolojileri ve medikal etik vb dir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Antropoloji araştırma metodlarını bilir.

1,2,3,4,6,11,12

4,5,6,7,8

A,C

2) Antropoloji araştırmalarını gözden geçirebilir, anlayabilir.

1,2,3,4,6,11,12

4,5,6,7,8

F,G

3) Kültürel farklı gruplarda ki ilaç kullanımlarına ilişkin kararlar verebilir.

1,2,3,4,6,11,12

4,5,6,7,8

F,G

4) Antropoloji konsepti ile, insan davranışları, sosyal yaşam ve sağlıkla ilgili ilişkilere odaklanabilir.

1,2,3,4,6,11,12

4,5,6,7,8

F,G

5) İlaç kullanımı tecrübelerini, anlamını, kaynaklarını ve kullanım alışkanlıklarını tartışabilir.

1,2,3,4,6,11,12

4,5,6,7,8

F,G

6) Sağlık ve ilacın yeniden yapılanmasını ve bir ticari meta haline getirilmesini sorgular.

1,2,3,4,6,11,12

4,5,6,7,8

F,G

7) sağlık ve hastalığın kültürel anlam farklılığını anlar.

1,2,3,4,6,11,12

4,5,6,7,8

F,G

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Antropolojiye Giriş

 

Koddak- Bölüm 1

2

Sosyal (Kalitatif) Araştırma metodları

Koddak- Bölüm 2

3

Kültür nedir?

Kültür Kavramı ve Kuramı

a.Koddak- Bölüm 3

b.Prof. Dr. Bozkurt Güvenç

4

Kitap tartışması: Herkes okuyacak ve sınıfta analiz edeilecek

 

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu/Peyami Safa

5

  1. Sağlık ve hastalık tanımları
  2. Sağlık ve Hastalık Kavramları

 

a.Bölüm  1

b.Prof.Dr.Osman Hayran

6

a.Film Tartışması (Her dönem değişebilir)

b.Tıbbi Antropolojinin Araştırma Alanları ve Toplum sağlığına katkıları

a. Kelebeğin Rüyası, 2013/Yılmaz Erdoğan

b. Prof.Dr. Nuran Elmacı

 

7

a.Hasta Uyumu (Uyuncu)

b. Hasta İletişimi

c. Eczacılık Kavramının Sosyal Boyutu

d. Eczacılık Mesleğinin Sosyalizasyonu

a. Remington Bölüm 98

b. Remington Bölüm 97

c. Harding G., Taylor K., Pharm Journal, Vol. 269, 395-397, 2002.

d. Bölüm 7

8

a.Hasta Davranışı Belirteçleri

b. Davranış Değişikliğini Yönetmek

c. Hasta kararı: hastalık ve tedavi sorumluluğu

a. Remington Bölüm 96

b. Bölüm 14

c. Bölüm 10

 

9

a.Davranışsal Tıp

b.Reçete yazma Davranısı

c. Kültürel farklılıklarda hastanın ilaç kullanımı

a. Bölüm 6

b. Bölüm 9

c. Bölüm 20

 

10

a. Çocuk, Adölesan İlaç Kullanımı

b1.Yetişkinlerde İlaç Kullanımı

b2.Yaşlılarda ilaç Tüketimi

c.Profile of Drug Utilization in the elderly living in Porto Alegre,Brazil.

 

 

a. Bölüm 16

b 1. Bölüm  17

b 2. Arslan Ş., Atalay A., Gökçe Kutsal Y., Turkısh J Geraitics, 3(2):56-60,2000.

c.Faggiani T.F., et all, Pharmacy Practice, 5(4), 179-184, 2007

 

11

a.Ölüm ve Ölümcül hastalıklar

b. Tedaviye Uyumun Psikolojik yanları

a. Bölüm 18

b. Bölüm 13

 

12

Film Sunumları

 

13

Film Sunumları

Derinlemesine (Yarı Yapılandırılmış) soruların hazırlanması

 

14

Genel Değerlendirme

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Öğretim üyesi ders sunumları
 

Diğer Kaynaklar

Social and Behavioral Aspects of Pharmaceutical Care, Rickles N.M., Wetheimer A.I., Smith C.S., Jones and Bartlett Pub., Boston, 2010 (2nd Ed.)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Öğretim üyesi ders sunumları

Ödevler

3 ( literatür sunum, film raporu, kitap raporu)

Sınavlar

Final ( ödev: derinlemesine görüşme trnskripsiyonları ve raporu)

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

 

Kısa Sınav

 

 

Ödev (rapor hazırlama)

3

33

Toplam:

 

100

Finalin Başarıya Oranı

1

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

     

X

   

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

     

X

   

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

     

X

   

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

     

X

   

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

     

 

 

 

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

       

X

 

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

           

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

   

X

     

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

           

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

           

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

     

X

   

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

     

X

   

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

   

X

     

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

   

 

     
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

 

 

 

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

4

10

40

Final

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

88

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,52

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3