• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 391
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Eczacılık Fakültesi öğrencilerini 6. Yarıyılı takipeden yaz döneminde 6 hafta bir serbest Eczanede Staj yaptırarak mesleğe hazırlamak
Dersin İçeriği: 

Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya dünyanın herhangi bir yerinde yasal olarak açılmış serbest eczanelerinde, gerçek eczane ve eczacılık hizmet uygulamalarını izlemek, öğrenmek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Eczane hizmetlerini (İyi Eczacılık Uygulamalarını) bilmek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

7

F,G

2) Eczane eczacılarının sorumluluklarını bilmek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

7

F,G

3) Reçete okumayı, ilaçların tedarik ve sunumu süreçlerini bilmek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

7

F,G

4) İlaçların bilgisayar programına girişini öğretmek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

7

F,G

5) Hasta, sağlık personeli, ürün temsilci ve diğer paydaşlar ile uygun iletişim süreçlerini bilmek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

7

F,G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Eczane hizmetleri türleri ve uygulamaları

 

 

2

Eczane eczacılarının sorumlulukları ve yetkileri

 

 

3

Reçete okuma, ilaçların tedarik ve sunumu süreçleri

 

 

4

İlaç bilgisine erişim, yorumlama ve hastaya aktarım

 

 

5

Hasta, sağlık personeli, ürün temsilci ve diğer paydaşlar ile iletişim

 

 

6

Eczane işletmesi bilgisayar programı, reçete geri ödeme onay programları ve çalışma sistemleri

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Staj defteri soruları yönlendirmeleri

Diğer Kaynaklar

Micromedex, RX media, Eczane Programları (İLON, BYTE, Eczanem..)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Staj Defteri Yazım Kılavuzu

Ödevler

Staj defterinin staj sonunda doldurulması ve teslimi

Sorular

Öğrencilere cevaplaması için iletilen sorular

 

Değerlendirme Sistemi

ASSESSMENT

STUDIES

NUMBER

PERCENTAGE

Internship report (internship record book)

1

40

Attendance to the pharmacy (in-person or telephone supervision)

1

20

Answers to the questions

1

30

Evaluation of the pharmacist

1

10

Total

 

100

 

 

COURSE CATEGORY

Compulsary/Elective

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

x

 

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

x

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

x

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

x

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

x

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

x

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

x

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

x

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

x

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

x

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

ECTS ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION

Activities

Quantity

Duration
(Hour)

Total
Workload
(Hour)

Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours)

6

40

240

Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice)

 

 

 

Midterm Exams (Practice notes)

 

 

 

Lab. Applications (Internet search)

 

 

 

Hours for off-the-Lab. study (Pre-study, practice COMPUTER application)

 

 

 

Lab. Midterm Exem

 

 

 

Lab. Final

 

 

 

Homework

 

 

 

Final

 

 

 

Total Work Load

   

240

Total Work Load / 25 (h)

   

9.6

ECTS Credit of the Course

   

3