• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 404
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı klinik eczacılığın temel prensiplerini kavratmak ve farmasötik bakım uygulamada nasıl olabileceğini göstermektir.
Dersin İçeriği: 

İlaçla ilgili sorunlar, Endokrinolojik hastalıklar, Böbrek hastalıkları, İmmünolojik hastalıklar, Bulaşıcı hastalıklar ve Onkolojik hastalıklar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) İlaçla ilgili sorunlar ve etkilerini açıklar.

1,2,3

1,2,3,6,8

A,B,C,D

2) Eczacının İlaçla ilgili sorunlari belirleme ve çözmedeki rolünü açıklar

4,5,7

1,2,3,6,8

A,B,C,D

3) Farmakoterapi ve hasta bakımı  hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

1,2,3,6,8,10

1,2,3,6,8

A,B,C,D

4) Çeşitli sistem (Endokrinolojik hastalıklar, Böbrek hastalıkları, İmmünolojik hastalıklar, Bulaşıcı hastalıklar ve Onkolojik hastalıklar) hastalıklarında klinik eczacının yaklaşımını açıklar. 

1,2,3,6,8,10

1,2,3,6,8

A,B,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

İlaçla ilgili sorunlar ve eczacıların müdahalesi

 

 

2

Endokrinolojik hastalıklar: Diabetes Mellitus 01

 

 

3

Endokrinolojik hastalıklar: Diabetes Mellitus 02

 

 

4

Endokrinoloji: Tiroid Bozuklukları

 

 

5

Böbrek hastalıklar 01

 

 

6

Böbrek hastalıklar 02

 

 

7

İmmünolojik hastalıklari

 

 

8

Bulaşıcı hastalıklar: Solunum

 

 

9

Bulaşıcı hastalıklar: CNS

 

 

10

Bulaşıcı hastalıklar: İYE

 

 

11

Bulaşıcı hastalıklar: Septik Şok

 

 

12

Bulaşıcı hastalıklar: COVID 19

 

 

13

Onkoloji 01

 

 

14

Onkoloji 02

 

 

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach (Joseph T. DiPiro et al)

Diğer Kaynaklar

APPLIED THERAPEUTICS THE CLINICAL USE OF DRUGS

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Fotokopi

Ödevler

 

Sınavlar

Sınav cevapları
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

   

Uygulama

   

Uygulama sınav

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

X

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

X

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

X

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

X

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

X

 

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

X

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

X

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

1

1

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

     

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

     

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

83

Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,32

Dersin AKTS Kredisi

 

 

 3