• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 565
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, farmasötik uygulamalarda hesaplamalar ve metrik, avoirdupois ve apothecary gibi ölçüm sistemleri anlatılmaktadır. İçerik olarak dozaj hesaplamaları, orantı, reçetenin büyük ve küçük ölçekte hazırlanması, seyreltme, aliquots, dansite ve ilacın verilme hızı gibi hesaplamalar yapılmaktadır. Reçetenin en uygun ve doğru bir şekilde hazırlanması için öğrenciye gerekli tüm hesaplama bilgileri öğretilmektedir.
Dersin İçeriği: 

Farmasötik uygulamalarda hesaplamaların önemi anlatılmaktadır. Reçetedeki kısaltmalar farmasötik ve isimlendirmeler gösterilmektedir. Bu derste ayrıca reçetedeki hesaplamaların  doğru bir şekilde ve tam olarak anlaşılması ve yapılması öğretilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Minimum hata ve maksimum doğrulukta farmasötik hesaplamaların yapılması sağlanmaktadır. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,E,F,G,H

2. Farmasötik hesaplamaların yapılması ve problem çözümü yapılmaktadır (farmasötik ve klinik vaka çalışmaları).

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,E,F,G,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Farmasötik hesaplamalarda kullanılan oran ve  çevirme faktörleri (metrik system).

Textbook, Course notes,

2

Birim çevirmeler, Unit conversion
Metric-Apothecary -Avoirdupois  sistemler ve farmasötik hesaplamalar

Textbook, Course notes,

3

Çocuk dozu hesaplamaları  (Fried's Rule, Young's Rule, Clark's Rule) ve/veya Nomogram yöntemi, kilosuna ve boyuna gore doz hesaplamaları

Textbook, Course notes,

4

Farmasötik hesaplama terimleri "ortalama yetişkin doz," ve uygun doz hesaplanması

Textbook, Course notes,

5

Reçetedeki hesaplamaların  doğru bir şekilde ve tam olarak anlaşılması ve yapılması ve kısaltmalar.

Textbook, Course notes,

6

Parenteral uygulamalarda hesaplamalar, intravenoz uygulama hızı hesaplamaları, total beslenme çözeltileri ve hesaplamalar (TPN).

Textbook, Course notes,

7

MIDTERM I

Textbook, Course notes,

8

IV flow rates  IV time calculations
Alligation method in TPN preparation
Milliequivalent calculations

Textbook, Course notes, Videos

9

Medication label information
Generic drug names Drug strength and  Dosage forms

Textbook, Course notes,

10

Concentration, dilution and ratio strength calculations Percentage concentration calculations
Ratios and solution strength. Dilute solutions Intravenous Chemotherapy Calculations

Textbook, Course notes,

11

 

Textbook, Course notes,

12

Farmasötik ve klinik vaka çalışması 1(Sunum)

Textbook, Course notes,

13

Farmasötik ve klinik vaka çalışması 2 (Sunum)

Textbook, Course notes,

14

Farmasötik ve klinik vaka çalışması 3(Sunum)

Textbook, Course notes,

15

Farmasötik ve klinik vaka çalışması 4(Sunum)

Textbook, Course notes,

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ansel, H.C., Pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems. Lea and Febiger, Philadelphia

Ansel, H.C., Pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems. Lea and Febiger, Philadelphia

Mansoor A. Khan, Indra K. Reddy ‘Pharmaceutical and Clinical Calculations’ CRC Press 

Diğer Kaynaklar

Videos

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders kitabı, notlar

Ödevler

Proje sunum

Sınavlar

Arasınav , final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Sunum

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli√

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

   

   

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

6

5

Ödev

1

6

6

Final

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

65

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3