• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 548
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin akreditasyon kavramını öğrenmesi, kaliteli bir laboratuvarda tüm süreçlerin nasıl yürütüldüğünü kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Akreditasyon süreçleri, ISO 17025 kalite sistemi, GLP sistemleri,  sık kullanılan analiz yöntemleri üzerinden örneklerle açıklamaların yapılması, validasyon prosedürü, ilaç ile ilgili uygulamaların incelenmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev I: Açık sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Akreditasyon kavramını bilir

1,2,3,4,5,7,8,9,10

1,2,3,4

A,H,I

2) ISO 17025 standardının temel özelliklerini bilir

1,2,3,4,5,7,8,9,10

1,2,3,4

A,H,I

3) GLP sistemi hakkında bilgi sahibi olur

1,2,3,4,5,7,8,9,10

1,2,3,4

A,H,I

4) Kullanılan analiz yöntemlerinde validasyon prosesinin gerekliliğini açıklar

1,2,3,4,5,7,8,9,10

1,2,3,4

A,H,I

5) Tekniklerin validasyonunda hangi parametrelerin incelenip test edildiğini açıklar

1,2,3,4,5,7,8,9,10

1,2,3,4

A,H,I

6) Analitik tekniklerin uygulumaları hakkında güncel bilgiler verir

1,2,3,4,5,7,8,9,10

1,2,3,4

A,H,I

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

İlaç analizine giriş

Kaynak kitap, Ders notu

2

Akreditasyon

Kaynak kitap, Ders notu

3

Standardizasyon

Kaynak kitap, Ders notu

4

TS EN ISO/ IEC 17025 Sistemi

Kaynak kitap, Ders notu

5

TS EN ISO/ IEC 17025 Sistemi

Kaynak kitap, Ders notu

6

GLP Sistemi

Kaynak kitap, Ders notu

7

GLP Sistemi

Kaynak kitap, Ders notu

8

Temel yöntemler için vaka çalışması

Kaynak kitap, Ders notu

9

Temel yöntemler için vaka çalışması

Kaynak kitap, Ders notu

10

Spektroskopik yöntemler için vaka çalışması  

Kaynak kitap, Ders notu

11

Hücre çalışmaları için vaka çalışması

Kaynak kitap, Ders notu

12

Hücre çalışmaları için vaka çalışması

Kaynak kitap, Ders notu

13

HPLC yöntemi için vaka çalışması

Kaynak kitap, Ders notu

14

HPLC yöntemi için vaka çalışması

Kaynak kitap, Ders notu

Kaynaklar

Ders Notu

Ders notu (power point sunumu)

Diğer Kaynaklar

ISO 17025 dökümanı,

https://www.eptis.org/index.htm

https://www.turkak.org.tr/

https://www.ich.org/

https://www.iso.org/home.html

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders notunun Pdf formatı

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

-

-

Uygulama

-

-

Uygulama sınav

-

-

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

 

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

X

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

X

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

X

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

X

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

X

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

X

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

X

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

X

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

5

5

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

-

-

-

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

-

-

-

Lab. Ara sınav

-

-

-

Lab. Final

-

-

-

Ödev

-

-

-

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

79

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3