• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 114
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin organik fonksiyonel grupların okunuşları, sentezleri ve reaksiyonları ile beraber çeşitli kimyasal özelliklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

a. Teorik Kısım

Yapı ve bağlanma, Polar kovalan bağlar, Asit ve bazlar, Alkanlar ve sikloalkanlar, Stereokimya, Organik reaksiyonlara giriş, Alkenler: Yapı ve reaktivite, Alkenler: Reaksiyonları ve sentezi, Alkinler, Alkil halojenürler

b. Laboratuvar uygulamaları

-

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bileşikleri  IUPAC sistemine göre adlandırabilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

2) Bileşiklerin sentezini bilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

3) Bileşiklerin reaksiyonlarını bilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

4) Bileşiklerin konfigürasyon izomerlerini bilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

5) Bileşiklerin stereoizomerlerini bilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

6) Reaksiyon kinetiği ve termodinamiğini bilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

7) Reaksiyon mekanizması yazmayı bilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

8) Reaksiyon ara ürünlerinı ve kararlılığını bilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

9) Rezonans melezleri çizebilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

10) Asit-baz kavramlarını bilir.

1,2,8

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Yapı ve bağlar

 

 

2

Polar kovalan bağlar, Asit ve bazlar

 

 

3

Alkanlar ve sikloalkanlar

 

 

4

Stereokimya

 

 

5

Organik reaksiyonlara giriş

 

 

6

Alkenler: Yapı ve reaktivite

 

 

7

Soru çözümü

 

 

8

Soru çözümü

 

 

9

Arasınav

 

 

10

Alkenler: Reaksiyonları ve sentezi

 

 

11

Alkinler

 

 

12

Alkil halojenürler

 

 

13

Soru çözümü

 

 

14

Soru çözümü

 

 

15

Soru çözümü

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Doç. Dr. Esra Önen Bayram ders slaytları

Diğer Kaynaklar

1. John McMurry,Organic Chemistry, 6th Ed, Thomson Brooks/Cole, USA (2004)

2. Solomons G., Fryhe J., Solomons Organic Chemistry, 10th Ed, Wiley, USA (2010)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Coadsys exam, Google Classroom ile paylaşıma dokümanlar

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Uygulama

 

 

Uygulama sınav

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

x

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

x

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

x

 

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

x

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

x

 

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

x

 

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

x

 

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

x

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

x

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

16

16

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

 

 

 

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

 

 

 

Lab. Ara sınav

 

 

 

Lab. Final

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final

1

16

16

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4