• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MATH 160
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Analiz, diferensiyel denklem ve lineer cebir gibi dallardan bazı konuları tanıtmak.
Dersin İçeriği: 

Fonksiyonlar, limit, süreklilik. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Türev. Lineerizasyon ve maksimizasyon. Grafik çizimleri. İntegral. Analizin temel teoremi. Diferensiyel denklemler. Lineer denklem sistemleri, matris cebiri. Uygulamalar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Limit ve süreklilikle ilgili temel kavramları öğrenir

2

1,2,3

A

2) Basit fonksiyonların türevi ve integralini hesaplar

2

1,2,3

A

3) Lineer denklem sistemlerini çözer

2

1,2,3

A

4) 1. Dereceden ayrılabilir ve lineer diferensiyel denklemleri çözer

2

1,2,3

A

5) Temel istatistik bilgisine haiz olur

2

1,2,3

A

6) Öğrendiği teorik kavramları sağlık bilimleri ve eczacılıktan gelen porblemlere uygulama yetisi kazanır

2

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Reel sayılar, mutlak değer, fonksiyon.

 

Ch.1 -1,2,3

2

Limit ve süreklilik.

 

Ch.3-1,2.

3

Sandviç teoremi, Ara değer teoremi

 

Ch.3-3,4,5

4

Türev. Çarpım kuralı. Zincir kuralı. Yüksek mertebeden türev.

 

Ch.4-1,2,3,4

5

Trigonometrik fonksiyonların türevleri. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Ters fonksiyon teoremi.

 

Ch.4-5,6,7,8

6

Yerel ve mutlak ekstemum değerler. Artan ve azalan fonksiyonlar. Konkavite, dönüm noktas. Asimtot ve grafik.

 

Ch.5-1,2,3

7

Optimizasyon. L’Hospital teoremi.

 

Ch.5-4,5

8

Belirli ve belirsi integral. Analizin temel teoremi.

 

Ch.5-8; Ch.6-1,2,3

9

Integral metodları I

 

Ch. 7-1,2,3

10

Integral metodları II

 

Ch. 7-4,5,6

11

Diferansiyel denklemler

 

Ch.8-1,2,3

12

Lineer Cebir

 

Ch.9-1,2,3,4

13

Diferensiyel denklem sistemleri

 

Ch.11-1,2,3,4

14

Olasılık ve istatistik

 

Ch.12-2,3,4

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Calculus for Biology and Medicine, 3rd Ed., C. Neuhauser, Pearson

*Ön hazırlık kaynak kitap üzerinden tanımlanmıştır

Diğer Kaynaklar

https://www.openintro.org/book/apex/

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Google Classroom

Ödevler

Google Classroom

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

   

Uygulama

   

Uygulama sınav

 

 

Toplam

 

100

Final Sınavının Başarıya Oranı

 

60

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

       

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

X

     

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

X

       

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

X

       

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

X

       

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

X

       

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

X

       

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

X

       

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

X

       

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

X

       
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

2

2

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

     

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

     

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5