• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 561
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı farmakoekonomi ve ilaç politikaları ile ilgili temel kavramları öğretmek, kursiyerlere farmakoekonomi ve ilaç politikasını olaylar ve neden-sonuç ilişkisi ile inceleme gücünü kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders farmakoekonomi ve ilaç politikaları ile ilgili tanımları içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru ve Yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Farmakoekonomi ve ilaç politikalarının tanımlarını açıklar.

2, 3

1,2,3,4,7,8

A,C

2. Sağlık ve eczacılık ile ilgili güncel politikaları açıklar.

10

1,2,3,4,7,8

A,B,C,D,E,F,G

3. Farmakoekonomi için araştırma tasarımları ile ilgili bilgi kazanır.

6

1,2,3,4,7,8

A,B,C,D,E,F,G

4. İlaç politikaları şartları ile ilgili bilgi kazanır.

2, 3

1,2,3,4,7,8

A,B,C,D,E,F,G

5. İlaç finansmanı politikalarını açıklar.

2, 3

1,2,3,4,7,8

A,B,C,D,E,F,G

6. Farmakoekonomi ve ilaç politikaları ile ilgili literatürü açıklar.

2, 3

1,2,3,4,7,8

A,B,C,D,E,F,G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Farmaekonomiye Giriş

İlgili literatür (Kaynak 3)

2

Farmakoekonomi, Sağlık Ekonomisi ve Politikasına Giriş

İlgili literatür (Kaynak 3, 4)

3

Farmakoekonomi Araştırmalarında Metodolojiler

İlgili literatür (Kaynak 5)

4

İlaç Politikalarına Giriş

İlgili literatür (Kaynak 1, 2)

5

İlaçta Pazar Erişimi Kavramı

İlgili literatür (Kaynak 1, 2)

6

Örnek Olaylar- Grup Çalışması

-

7

İlaç Mevzuatı

İlgili literatür (Kaynak 1, 2)

8

İlaçların Fiyatlandırması

İlgili literatür (Kaynak 1, 2)

9

Örnek Olaylar- Grup Çalışması

-

10

İlaçlarda Sağlık Teknolojisi Değerlendirme

İlgili literatür (Kaynak 1, 2)

11

İlaçlarda Geri Ödeme

İlgili literatür (Kaynak 1, 2)

12

Örnek Olaylar- Grup Çalışması

-

13

İlaç Politikalarının Geleceği

İlgili literatür (Kaynak 1, 2)

14

Ödevi Değerlendirmesi/ Örnek olay değerlendirmesi

-

15

Genel Tekrar / Ders Değerlendirme

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders Notları

Diğer Kaynaklar

  1. Pharmaceutical Market Access in Emerging Markets, Kockaya & Wertheimer, SEEd Medical Publisher, Milan, Italy; 2016
  2. Pharmaceutical Market Access in Developed Markets, Kockaya & Wertheimer, SEEd Medical Publisher, Milan, Italy; 2018
  3. Essentials of Pharmacoeconomics,  Rascati KL.  Lippincott, Williams, & Wilkins. Philadelphia PA; 2009.
  4. Pharmacoeconomics, T.Walley, A.Haycox, A.Poland (Yeditepe Knowledge Centre, QV 736 P537, 2004. )
  5. Principles of Pharmacoeconomics, J.L.Bootman, R.J. Townsend, W.F. McGhan (Yeditepe Knowledge Centre, QV 736 P75 2005)
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

Ders Notları

Ödevler

2 örnek olay değerlendirme ve raporlama

Sınavlar

Ders notları ve kaynaklar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Final Sınavı (örnek olay raporu)

2

50

Toplam

3

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

     

X

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

   

X

   

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

X

 

 

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

X

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

 

X

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

X

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

X

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

X

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

X

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

x

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ödev

2

5

10

Ara Sınav

1

5

5

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

73

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2.9

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3