• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 297
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Eczacılık Fakültesi Öğrencilerini Fakültenin Uygulama Eczanesinde Yaz döneminde yapılan Eczane Stajına (Phar 295) Hazırlamak ve Eczane Düzeninin Tanıtılması
Dersin İçeriği: 

Stajyer öğrencilere eczane düzenini öğretmek,  temel terimlere aşina olmalarını sağlamak, reçete okumayı öğretmek, ilaçların bilgisayar sistemine kaydetme ve temel ilaçları öğrenmelerini sağlamak

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Eczane düzenini öğretmek

1, 2, 6, 9

1,2,3,7

A,E,F,G

2) Temel farmakolojik terimleri öğretmek

1, 2, 6, 9

1,2,3,7

A,E,F,G

3) Reçete okumayı öğretmek

1, 2, 6, 9

1,2,3,7

A,E,F,G

4) İlaçları bilgisayar ortamında eczane stok programına girmeyi öğretmek

1, 2, 6, 9

1,2,3,7

A,E,F,G

5) Hasta ile etkili iletişim kullanıp hastanın problemini doğru saptayabilmeyi öğrenmek

1, 2, 6, 9

1,2,3,7

A,E,F,G

6) Hastaya ilaçların kullanımını hakkında bilgi vermeyi öğretmek

1, 2, 6, 9

1,2,3,7

A,E,F,G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Uygulama eczanesinin ilaç yerleşim sisteminin ve çalışma düzeninin stajyer öğrencilere tanıtılması

 

 

2

 

Staj raporu hazırlamayı öğretmek, rapor yazılırken istenen önemli noktaların vurgulanması

 

3

 

Eczane işletimine ve müstahzarlara dair temel terimlerin öğretilmesi

 

4

 

Farmakolojik gruplara göre yapılmış olan eczane raf düzeninin tanıtılması

 

5

 

Reçete unsurlarının açıklanması ve reçete okumayı öğretilmesi

 

6

 

Rx media pharma programının tanıtılması ve kullanımının öğretilmesi

 

7

 

Eczane stok programının (İLON) kullanımının öğretilmesi

 

8

 

İlaç prospektüslerinin incelenmesi, ilaçların ne için kullanıldığını ve nasıl kullanıldığını Kısa Ürün Bilgisi ve Kullanma Talimatı Kılavuzlarından öğretilmesi

 

9

 

Ecza depolarından gelen ilaçlarınkontrolü ve fatura girişlerinin gösterilmesi

 

10

 

İlaçlarda miyad kontrolü ve öneminin anlatılması

 

11

 

Eczacının hasta bilgilendirmedeki rolünün vurgulanması

 

12

 

Eczanelerin tabi olduğu yasal uygulamaların öğretilmesi (Kontrole Tabi İlaçlar)

 

13

 

Eczanede majistral yapımının anlatılması ve majistral ücretlendirme programı TEB majistral kullanımın öğretilmesi

 

14

 

Eczanelerde dermokozmetiklerin satışları ve öneminin anlatılması

 

15

 

Tansiyon ölçümünün öğretilmesi

 

16

 

Reçetelerle pratik yapılması hasta bilgilendirmeye özen gösterilerek ilaçların hazırlanması

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Tıbbı Farmakoloji (Oğuz Kayaalp), Lippincott Farmakoloji

Diğer Kaynaklar

Micromedex, RX Media Pharm, Eczane Stok Programları (İLON, BYTE, Eczanem..)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Staj Defteri Yazım Kılavuzu, Eczane Raf Düzeni Dökümanı, Terimler Dökümanı

Ödevler

Staj defterinin düzenli olarak doldurulması

Sınavlar

Sözlü Sınav (Reçete okuyabilme ve reçetedeki ilaçlarla ilgili hastaya yeterli bilgilendirilmeyi ölçen pratik sınav)

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav (Staj Raporu, defter)

14

30

Kısa Sınav (Staja Katılım)

14

30

Uygulama

   

Uygulama Sınav (Sözlü Sınav)

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

X

 

 

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

X

 

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

X

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

X

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

X

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

X

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

X

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

X

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

X

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Staj Demonstrasyonu

1

2

2

Raporlama (Staj Defteri Tamamlama)

14

1

14

İnternette tarama

7

1

7

İlgili Programı kullanabilme

14

1

14

Final

1

7

7

Toplam İş Yükü

   

76

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

2.8

Dersin AKTS Kredisi

   

3