• Türkçe
  • English
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
XXX Alan Dışı Seçmeli I Serbest Seçmeli
PHAR 152 Biyoistatistik Zorunlu
PHAR 114 Farmasötik Organik Kimya I Zorunlu
PHAR 118 İletişim Becerileri Zorunlu
PHAR126 Halk Sağlığı Zorunlu
PHAR 128 Farmasötik Analitik Kimya I + Lab Zorunlu
PHAR 142 Fizyoloji Zorunlu
PHAR 156 Temel İlk Yardım Zorunlu
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
MATH 160 Kalkülüse Giriş Zorunlu
MDP120 Anatomi Zorunlu
PHAR 121 Sağlık Bilimleri İçin Fizik Zorunlu
PHAR 101 Eczacılığa Giriş Zorunlu
PHAR 105 Genel Kimya Zorunlu
PHAR 103 Moleküler Biyoloji ve Genetik Zorunlu
PHAR 151 Beslenme ve Sağlık Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
XXX Alan Dışı Seçmeli II Serbest Seçmeli
MDP 220 Farmasötik Mikrobiyoloji Zorunlu
PHAR 235 Biyokimya + Lab Zorunlu
PHAR 213 Farmasötik Organik Kimya II+Lab. Zorunlu
PHAR 233 Patofizyoloji Zorunlu
PHAR 229 Farmasötik Analitik Kimya II Zorunlu
PHAR 297 Eczane Uygulamaları I Zorunlu
PSY 220 Sağlık Bilimleri İçin Psikoloji Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
XXX Alan Dışı Seçmeli III Serbest Seçmeli
XXX Alan Dışı Seçmeli IV Serbest Seçmeli
MDP240 İmmünoloji Zorunlu
PHAR 212 Farmasötik Kimya I+Lab.I Zorunlu
PHAR 232 Farmakoloji I Zorunlu
PHAR 234 Tıbbi Bitkiler+Lab. Zorunlu
PHAR 298 Eczane Uygulamaları II Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
PHAR 303 Farmasötik Teknoloji I+ Lab.I Zorunlu
PHAR 311 Farmasötik Kimya II+Lab.II Zorunlu
PHAR 321 Farmakognozi I+Lab.I Zorunlu
PHAR 331 Farmakoloji II Zorunlu
PHAR 295 Serbest Eczane Stajı I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
PHAR 308 Farmasötik Teknoloji II+ Lab.II Zorunlu
PHAR 312 Farmasötik Toksikoloji+Lab. Zorunlu
PHAR 318 Farmasötik Kimya III Zorunlu
PHAR 316 Farmakoloji III Zorunlu
PHAR 322 Farmakognozi II+Lab.II Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PHAR 391 Serbest Eczane Stajı II Zorunlu
PHAR 401 Klinik Eczacılık Uygulamaları I Zorunlu
PHAR 403 Klinik Eczacılık / Farmasötik Bakım I Zorunlu
PHAR 413 Klinik Toksikoloji Zorunlu
PHAR 415 Eczacılık İşletmeciliği Zorunlu
PHAR 425 Fitoterapi ve Uygulamaları Zorunlu
PHAR 431 Klinik Biyokimya Zorunlu
PHAR 427 Kozmetoloji+Lab. Zorunlu
PHAR 429 İlaçta Kalite Yönetimi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PHAR 402 Klinik Eczacılık Uygulamaları II Zorunlu
PHAR 404 Klinik Eczacılık / Farmasötik Bakım II Zorunlu
PHAR 412 Farmakokinetik Zorunlu
PHAR 408 Literatür Değerlendirme ve Proje Zorunlu
PHAR 414 Biyofarmasötik Zorunlu
PHAR 416 Farmakoterapi Zorunlu
PHAR 422 Farmasötik Biyoteknoloji Zorunlu
PHAR 436 Eczacılık Tarihi ve Deontoloji Zorunlu
PHAR 438 Farmakovijilans ve Uygulamaları Zorunlu
Ders Yılı: 5
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PHAR Alan Seçmeli 1 Alan Seçmeli
PHAR Alan Seçmeli 2 Alan Seçmeli
PHAR Alan Seçmeli 3 Alan Seçmeli
PHAR Alan Seçmeli 4 Alan Seçmeli
PHAR 599 Seçmeli Bitirme Stajı Seçmeli
PHAR 491 Tercihli Staj Zorunlu
PHAR 521 Eczacılık Yönetmelikleri Zorunlu
PHAR 525 Farmakoekonomi ve Farmakoepidemiyoloji Zorunlu
PHAR 523 Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler Zorunlu
PHAR 501 Mezuniyet Projesi 1 Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PHAR Alan Seçmeli 5 Alan Seçmeli
PHAR Alan Seçmeli 6 Alan Seçmeli
PHAR 510 Bitirme Stajı Zorunlu
PHAR 502 Mezuniyet Projesi 2 Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PHAR 548 Farmasötik Analiz Alan Seçmeli
PHAR 546 Koruyucu Sağlık Alan Seçmeli
PHAR 555 Geleneksel ve Alternatif Tedavi Sistemleri Seçmeli
PHAR 558 Sosyal Farmakoantropoloji Seçmeli
PHAR 563 İlaç Araştırmalarında Klinik Uygulamalar Seçmeli
PHAR 568 Biyostatistik Uygulamaları Seçmeli
PHAR 571 Nutrasötikler ve Gıda Destekleri Seçmeli
PHAR 574 Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli
PHAR 582 Farmakogenomik Seçmeli
PHAR 551 Sağlık Hizmetlerinde Etik Vaka Çözümlemeleri Seçmeli
PHAR 552 Enstrümental Analiz Seçmeli
PHAR 553 Farmasötik Analiz ve Validasyon Seçmeli
PHAR 554 Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Seçmeli
PHAR 556 Farmasötik Bakım ve Hasta Eğitimi Seçmeli
PHAR 557 Radyofarmasötikler Seçmeli
PHAR 559 Endüstriyel Kozmetik Üretimi Seçmeli
PHAR 560 İlaç Endrüstrisinde Kalite Yönetim Sistemleri Seçmeli
PHAR 524 Endüstriyel Eczacılık Seçmeli
PHAR 561 Farmakoekonomi ve İlaç Politikaları Seçmeli
PHAR 562 Müstahzar Bilgisi Seçmeli
PHAR 569 Endüstriyel Üretim ve Donanım Seçmeli
PHAR 570 Eczane/Hastane Eczacılığında Temel İlkeler Seçmeli
PHAR 572 Fitoterapide Endüstriyel Uygulamalar Seçmeli
PHAR 573 Eczanede Klinik Eczacılık Uygulamaları Seçmeli
PHAR 565 Farmasötik Hesaplamalar Seçmeli
PHAR 566 Doğal Kozmetikler ve Dermokozmetikler Seçmeli
PHAR 583 Kozmetik Ürünler ve Kozmetik Bileşenlerin Güvenlik Testleri Seçmeli
PHAR 567 Gıda Toksikolojisi Seçmeli
PHAR 584 Serbest Eczanede Klinik Eczacılık Uygulamaları Seçmeli
PHAR 575 Bitki-İlaç Etkileşmeleri Seçmeli
PHAR 585 Paliyatif Farmasötik Bakım Seçmeli
PHAR 586 Eczane Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli
PHAR 579 Tarım ve Veteriner İlaçları Seçmeli
PHAR 588 İlaç Pazarlama Seçmeli
PHAR 580 Sağlık Ekonomisi Seçmeli
PHAR 589 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Seçmeli
PHAR 581 Eczanede Yaşam Koçluğu Seçmeli
PHAR 593 İlaç-İlaç Etkileşmeleri Seçmeli
PHAR 591 İleri Farmakoterapi Seçmeli
PHAR 594 Tıbbi Cihazlar Seçmeli
PHAR 592 İlaç Metabolizması Seçmeli
PHAR 576 Farmasötik Alanda Kariyer Planlama Seçmeli
PHAR 578 Bayer İle İlaç Sektörü (PIWB) Seçmeli