• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 316
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere farmakolojinin temel esasları hakkında bilgi vermek, farmakokinetik ve farmakodinaminin önemini anlatmak, ilaçların etki mekanizmaları ve ilaç ilaç etkileşmelerinin önemini öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Santral sistemine giriş, genel/lokal anestezikler, santral kas gevşeticiler ve alkol, hipnosedatif ilaçlar, nöroleptik ilaçlar ve sss stimulanları , antidepresan, antimanik ilaçlar, parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar ve antiepileptik ilaçlar, endokrin sisteme giriş-tiroid ve antitiroid ilaçlar, insülin ve antidiyabetik ilaçlar, kalsiyum hormonları, kortikosteroid hormonlar, östrojen ve projestinler ve oral kontraseptif ilaçlar, androjenler, ve hipotalamus hormonları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Santral sinir sistemi farmakolojisi hakkında bilgi sahibi olur.

1,2,3,6,7,8

1,2,3

A,B,C

2) Endokrin sistem farmakolojisi hakkında bilgi sahibi olur.

1,2,3,6,7,8

1,2,3

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Endokrin Sistem Farmakolojisine Giriş

 

 

2

Hipotalamik ve Hipofiz Hormonları

 

 

3

Kortikosteroidler ve Kortikosteroid Antagonistleri

 

 

4

Diyabet Tedavisine Kullanılan İlaçlar (İnsülinler)

 

 

5

Diyabet Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Oral Antidiyabetikler)

 

 

6

Tiroid ve Antitiroid İlaçları

 

 

7

Kalsiyum Düzenleyici Hormonlar

 

 

8

Merkezi Sinir Sistemine Giriş

 

 

9

Genel / Lokal Anestezikler

 

 

10

Merkezi Etkili Kas Gevşetici İlaçlar ve Alkol, Hipnosedatif ilaçlar

 

 

11

Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

 

 

12

Nöroleptik ilaçlar ve MSS uyarıcıları

 

 

13

Antiepileptik İlaçlar

 

 

14

Antidepresan ve Antimanik ilaçlar

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Katzung, BG. Basic and Clinical Pharmacology. McGraw-Hill Education; 2019.

Wells, BG; DiPiro JT; Schwinghammer TL; DiPiro C. Pharmacotherapy Handbook. McGraw-Hill Education; 2017.

Whalen K. Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology. Lippincott Williams & Wilkins; 2018.

Diğer Kaynaklar

Kayaalp, SO. Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Pelikan Yayıncılık; 2012.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Final Sınavı

1

60

Uygulama

   

Uygulama sınav

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 2

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

       

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

       

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

X

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

X

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

X

 

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

X

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

X

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

X

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

X

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

2

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

1

1

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

     

Laboratuvar ders dışı çalışma süresi

     

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,00

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4