• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 599
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
0
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Eczacılık Fakültesi öğrencilerini bir serbest eczanede, hastane eczanesinde ya da ilaç firmasında staj yaptırarak mesleğe hazırlamak.
Dersin İçeriği: 

İstanbul ili içinde;

  • Yasal olarak açılmış serbest eczanedeki eczane ve eczacılık hizmet uygulamaları, 
  • İlaç firmalarının ilaç üretimi, analizi, pazarlaması ve regülasyonu vb ile ilgili bölümlerinde eczacıların görevleri ve uygulamaları,

Hastane eczanesi ya da kliniklerinde eczacıların görevleri ve uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Eczane hakkında genel bilgileri (eczacı ve personelin sorumlulukları, ürünlerin yerleşim düzeni, kullanılan araç ve gereçler, gerekli asgari temizlik ve hijyen şartları, nöbet işleyişi vs.) bilir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

1, 2, 3, 7, 8

E, F, G

2) Eczane İşletmeciliği ile ilgili işlemleri (denetim, anlaşmalar, ilaç tedarığı, faturalandırılması, geri ödeme koşulları vs) bilir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

1, 2, 3, 7, 8

E, F, G

3) Reçetelerin okunmasını (reçete kısımları ve kısaltmalar), majistral preparat hazırlanmasını, ilaçla ilgili hasta bilgilendirmesini bilir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

1, 2, 3, 7, 8

E, F, G

4) Hasta, sağlık personeli, ürün temsilci ve diğer paydaşlar ile uygun iletişim süreçlerini bilir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

1, 2, 3, 7, 8

E, F, G

5) Hastane /ilaç firmasının ilaç üretim, dağıtım sistemini bilir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

1, 2, 3, 7, 8

E, F, G

6) Hastane/ ilaç firmasında çalışan eczacıların sorumluluk ve yetkilerini bilir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

1, 2, 3, 7, 8

E, F, G

7) Hastane eczanesi ile ilgili işlemleri (denetim, anlaşmalar ve ihaleler, ilaç tedariği, faturalandırılması vs) bilir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

1, 2, 3, 7, 8

E, F, G

8) İlaç firmasında kendi bölümü ve ilişkide olduğu diğer birimlerin görev ve sorumluluklarını bilir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

1, 2, 3, 7, 8

E, F, G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

1

Eczane hakkında genel bilgiler (eczacı ve personelin sorumlulukları, ürünlerin yerleşim düzeni, kullanılan araç ve gereçler, gerekli asgari temizlik ve hijyen şartları, nöbet işleyişi vs.)

2

Serbest eczane ve hastane eczanesinde, eczane işletmeciliği ile ilgili işlemler (denetim, anlaşmalar ve ihaleler, ilaç tedariği, faturalandırılması vs)

3

Reçetelerin okunması (reçete kısımları ve kısaltmalar), majistral preparat hazırlanması, ilaçla ilgili hasta bilgilendirmesi

4

Hasta, sağlık personeli, ürün temsilci ve diğer paydaşlar ile uygun iletişim süreçleri

5

Hastane / ilaç firmasının ilaç üretim, dağıtım sistemi

6

Hastane / ilaç firmasında çalışan eczacıların sorumluluk ve yetkileri

7

İlaç firmasında çeşitli birimlerin (üretim, ruhsatlandırma, Ar-Ge, farmakovijilans, Farmakoekonomi, klinik araştırmalar, kalite güvence vb) görev ve sorumlulukları

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Kaynaklar

Micromedex, UpToDate, RX media, Eczane ve Hastane eczanelerinde kullanılan programlar (İLON, BYTE, Eczanem vs.)

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Staj Defteri Yazım Kılavuzu

Ödevler

Staj defterinin staj sonunda doldurulması ve teslimi

Sınavlar

Staj defteri ve kontrol tutanakları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

ÇALIŞMALAR

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Staj Raporu (Defter)

1

40

Staja Katılım (telefon veya yerinde kontrol)

1

20

Soruların cevaplandırılması

1

30

Yönetici değerlendirmesi

1

10

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

X

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

x

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

x

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

x

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

X

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

x

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

x

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

x

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

x

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

x

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam İş Yükü
(Saat)

Staj

6 hafta X 5 iş günü =

30 iş günü

8

240

Toplam İş Yükü

 

 

240

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

9,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

0