• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 546
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Eczacılar tüm insanların en kolay ulaşabildikleri birinci derecede önemli sağlık hizmeti vermektedir. Bu bakımdan eczacıların sağlıklı bir toplum için insan sağlığının korunmasına yönelik hayatının her döneminde yapılması gerekenler ve alınacak önlemler hakkında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde aktarılan bilgilerin eczacılar vasıtasıyla topluma sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi mümkün olabilecektir.
Dersin İçeriği: 

a. Teorik Kısım

İnsanların sağlığının korunmasına yönelik olarak doğumdan itibaren, ergenlik, yetişkin ve yaşlılık dönemlerinde alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirici öneriler verilecektir.

b. Laboratuvar Uygulama

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Sağlıklı yaşam kavramı hakkında bilgilenir.

1,3,4,5,9,10

1,2,3,5

A,B,C,D,H

2) Sağlığın korunmasında egzersizin rolünü kavrar.

1,3,4,5,9,10

1,2,3,5

A,B,C,D,H

3) Gıda güvenliği kavramı hakkında bilgilenir.

1,3,4,5,9,10

1,2,3,5

A,B,C,D,H

4) Çevre sağlığı konusunda bilgilenir.

1,3,4,5,9,10

1,2,3,5

A,B,C,D,H

5) Kişisel bakım ve hijyen, yaşamsal belirtiler ve cinsel sağlığı konularında bilgilenir.

1,3,4,5,9,10

1,2,3,5

A,B,C,D,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

BEBEKLİKTEN YAŞLILIĞA KORUYUCU Sağlık-I

 

 

2

BEBEKLİKTEN YAŞLILIĞA KORUYUCU Sağlık-II

 

 

3

GIDA GÜVENLİĞİ VE GIDA-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

 

 

4

GIDA ZEHİRLENMESİ

 

 

5

BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERDEN KORUNMA

 

 

6

SAĞLIK İÇİN EGZERSİZ

 

 

7

ERGONOMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

 

 

8

HAYATİ BULGULAR, CİNSEL SAĞLIK VE İSTENMEYEN GEBELİKTEN KORUNMA

 

 

9

ÇEVRE SAĞLIĞI VE ÇEVRE KİRLETİCİLERİ

 

 

10

DİŞ BAKIMI VE AĞIZ HİJYENİ

 

 

11

HAMİLELİKTE SAĞLIK, KİŞİSEL BAKIM VE HİJYEN

 

 

12

YAŞLILIKTA KORUYUCU SAĞLIK

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders notları fotokopisi

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

  1. Fotokopi,
  2. Yakıncı C, Yeşilada E: Koruyucu Sağlık Rehberi (2012): Türk Eczacılar Birliği Akademisi Yayınları, 624 pp.

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ödev

1

10

Final Sınavı

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

x

 

 

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

x

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

 

x

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

x

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

x

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

3

3

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

 

 

 

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

 

 

 

Lab. Ara sınav

 

 

 

Lab. Final

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final

1

7

7

Toplam İş Yükü/ 25 (s)

 

 

2.96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3