• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 578
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bayer iş birliği ile geliştirilen PIWB dersi, ilaç sektöründe çalışmayı amaçlayan eczacılık öğrencilerine yöneliktir. İlaç sektörü programının öncelikli amacı, öğrencilere ilaç sektöründe eczacıların rolünün açıklanmasıdır. Bu ders ilaç sektörünü, ilaç geliştirme sürecini ve ilaç sektörüne ilişkin ruhsatlandırma gerekliliklerini tanıtmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, sektördeki eczacıların formülasyon, kalite güvence, kalite kontrol, ruhsatlandırma ve yalın süreçlerdeki rolünü kapsamaktadır. Tıbbi ürünlerin yaşam döngülerindeki kilit noktaların ve yeni molekül keşfi, klinik ve klinik dışı çalışmalar, üretim ve formül geliştirme, ruhsat onayı ve pazarda destek dâhil olmak üzere Bayer model alınarak ilaç şirketlerinde her aşamada gerçekleştirilen faaliyetlerin tanımlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5:Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portföy, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) İlaç sektöründe kullanılan temel terminolojinin ve yeni tıbbi ürün geliştirme süreçlerinin tabi olduğu kilit ruhsatlandırma ilkelerinin ve süreçlerini tanımak.

1,2,3,4,5,7,9

1,2,3,4,5,6,7,8

F, G

2) Tıbbi ürünlerin yaşam döngüsündeki temel aşamaların ve aşağıdakiler dahil olmak üzere, her bir aşamada gerçekleşen faaliyetleri açıklamak:

  • Yeni bir molekülün keşfedilmesi
  • Klinik ve klinik dışı çalışmalar
  • Üretim ve formülasyon geliştirme
  • Ruhsat onayı
  • Pazarda destek

1,2,3,4,5,7,9

1,2,3,4,5,6,7,8

F, G

3) İyi üretim uygulamaları ve pazarlamaya ilişkin genel ruhsatlandırma gerekliliklerini tanımlamak.

1,2,3,4,5,7,9

1,2,3,4,5,6,7,8

F, G

4) Ürünlerin yaşam döngüsündeki her bir aşamaya kimlerin ve nelerin dahil olduğunun açıklamak.

1,2,3,4,5,7,9

1,2,3,4,5,6,7,8

F, G

6) İlaçlar, biyolojik ürünler ve tıbbi cihazlar için her bir yaşam döngüsünde gerçekleşen kritik olayların ve bunların etkilerinin kısaca tartışmak.

1,2,3,4,5,7,9

1,2,3,4,5,6,7,8

F, G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

İlaç Sektörünün/Kurumunun Tanıtılması

Ders içeriği

2

Farmakovijilans ve Medikal Bilgi

Konuk planlaması

3

Klinik Araştırmalar

Konuk planlaması

4

Medikal İşler Çalışmaları

Konuk planlaması

5

Medikal İşler

Konuk planlaması

6

Tıbbi Yönetişim ve İlkelere Uyum

Konuk planlaması

7

Ruhsatlandırma

Konuk planlaması

8

Kalite Güvence

Konuk planlaması

9

Satış ve Pazarlama

Konuk planlaması

10

Pazar Erişimi

Konuk planlaması

11

İş Destek

Konuk planlaması

12

Hukuk Birimi

Konuk planlaması

13

Kurumsal İletişimler

Konuk planlaması

14

İnsan Kaynakları

Konuk planlaması

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders kitabı

 Konuk seminer notları

Ek Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dokümanlar

Konuk seminer notları

Sınavlar

Katılım ve ders devamı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

Yoklama

30

Derse katılım

Derse katılım

70

Toplam

 

100

FİNAL SINAVININ BAŞARIYA ORANI

   

DÖNEM İÇİ BAŞARIYA ORANI

 

100

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

       

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

       

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

       

X

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

       

X

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

       

X

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

         

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

       

X

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

         

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

       

X

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

         
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Araştırma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2,5

35

Toplam İş Yükü

 

 

63

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3