• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 311
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
6
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin belli farmakolojik etkiye sahip bileşikleri sentez, analiz, metabolizma etki mekanizması ve yapı-etki çalışmaları açısından incelemek.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım

Otonom Sinir Sistemi, SSS, Sedatif Hipnotikler, Lokal Ve Genel Anastezikler, Serotonin Reseptörlerine Etkili Bileşikler, Antiparkinson Ajanlar, Psikoterapötik Ilaçlar, Trankilizanlar,  Antikonvulsan İlaçlar,  Kalp Damar Sistemine Etkili Ajanlar

      b. Laboratory uygulamaları

İlaçların kimyasal yapılarını fonksiyonel grup ve spektral metotlar uygulayarak teşhis ve analiz etmek.Spektral metotlar UV, IR, H-NMR, Mass ve teknikleri  teorik ve uygulamalı  olarak  öğretilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bileşikleri IUPAC sistemine göre adlandırabilir.

 

 

1,2,3

A,C

2) Bileşiklerin sentezini bilir.

 

1,2,3

A,C

3) Bileşiklerin metabolitlerini bilir.

 

1,2,3

A,C

4) Bileşiklerin farmakolojik etkilerini ve etki mekanizmalarını bilir.

 

1,2,3

A,C

5) Bileşikleri spektral metotlar kullanarak yapısını aydınlatabilir.

 

1,2,3

A,C

6) Bileşiklerin yapı-aktivite ilişkilerini bilir.

 

1,2,3

A,C

 
 
 

Dersin Akışı

Hafta

Konular                    /Labaratuvar konular

Ön Hazırlık

1

Perasempatik sisteme etkili İlaçlar/ Kalitatif organik analiz demosu

 

2

Sempatik sisteme etkili İlaçlar/ Fonksiyonel grupların kimyasal deney analizleri

 

3

Psikoterapötik İlaçlar/ Bilinen bir bileşiğin kalitatif analizi

 

4

Opioitler/ Bilinen bir bileşiğin kalitatif analizi

 

5

Lokal anastezik İlaçlar/ Bilinen bir bileşiğin kalitatif analizi

 

6

Kalp yetmezliği ve anginopektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar/ Bilinmeyen bir bileşiğin kalitatif analizi

 

7

Antiaritmik İlaçlar/ Bilinmeyen bir bileşiğin kalitatif analizi

 

8

Diüretikler/ LAB ARA SINAVI

 

9

ARA SINAV I/ UV spektrometresi teorik bilgi

 

10

Kolesterol düşürücü ajanlar/ IR spektrometresi teorik bilgi

 

11

Antiplatelet ilaçlar/ Asetominofenin IR spektroskopisi ile analizi

 

12

Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar/ 1H-NMR spektrometresi teorik bilgi ve spektral uygulamalar

 

13

ARA SINAV II/13C-NMR spektrometresi teorik bilgi ve spektral uygulamalar

 

14

Genel anastezik / kütle spektroskopisi ve spektral uygulamalar

 

15

Tekrar/ Problem saat

 

16

Problem çözümü/ Bilinmeyen bir bileşiğin yapı analizi

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Prof. Dr. Hülya Akgün ders slaytları
 

Diğer Kaynaklar

1. David A. Williams, Thomas L. Lemke ‘Foye’s Principle of medicinal Chemistry’ 8th edition, Williams & Wilkins, Phyladelphia(2007)

2. H.Akgün, A. Balkan, A.Bilgin, Ü. Çalış, N. Gökhan, S. Dalkara, H. Erdoğan, D. Demir, M. Ertan, F. Özkanlı, E. Palaska, S. Saraç, C. Şafak, B. Tozkoparan, ‘Farmasötik Kimya’ İkinci baskı, Hacettepe, Ankara (2004)

3. John H. Block, John M. Beale Jr., ‘Wilson and Giswolds textbook of organic madicinal and pharmaceutical chemistry’ 11th edition, Baltimore Williams & Wilkins, (2004).

4.Spectrometric Identification of Organic Compounds (7th Edition)

Silverstein, Robert M.; Webster, Francis X.; Kiemle, David J. © 2005 John Wiley & Sons4.Spectrometric Identification of Organic Compounds (7th Edition)

5. Thomas L. Lemke, S. William Zito, Victoria F. Roch and David

A.Williams Çeviri Editörleri: Prof Dr. Öztekin Algül, Dr. Ecz. Kayhan

Bolelli, Foye Medisinal Kimya Temel İlkeleri 2019.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Her konu ile ilgili ders slaytları

Ödevler

İlaçların spektrum yorumları

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ara sınav

2

30

lab

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

     

X

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar

    X

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar

     

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

     

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

         

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

X    

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

  X  

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

     

X

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

         
 10  Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite     yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.     X    
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

2

1

3

Ara Sınav

2

1

4

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati

16

4

64

Labaratuvar ders dışı calışma süresi

16

1

16

 

Lab. Ara sınav

1

1

4

Lab. Final

1

2

2

Ödev

1

3

3

Final

1

2

4

Toplam İş Yükü

 

 

169

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7